Ongerustheid over resistente bacteriën

De Hoge Gezondheidsraad in België waarschuwt voor de verspreiding van de zogenoemde CPE-bacteriën in de Belgische ziekenhuizen. Dat zijn bacteriën die tegen de meeste antibiotica bestand zijn.

Tijdens de eerste tien maanden van 2011 werden in drie ziekenhuizen epidemieën en in een twaalftal instellingen sporadische gevallen van CPE vastgesteld. De opkomst van de bacteriën is verontrustend, want de mogelijke behandelingen bij besmette patiënten zijn erg beperkt. Slechts weinig antibiotica zijn namelijk actief tegen CPE.

De raad dringt dan ook aan op snelle en accurate maatregelen. Risicopatiënten moeten systematisch opgespoord worden en besmette patiënten moeten in een individuele kamer geïsoleerd worden. Verder moet er ook een centraal registratiesysteem ontwikkeld worden dat onder meer door het nationaal referentiecentrum voor resistente enterobacteriën gecoördineerd wordt.

Een groep experts werkt onder auspiciën van de Hoge Gezondheidsraad ook nationale aanbevelingen uit over hoe de verspreiding van dergelijke bacteriën in Belgische ziekenhuizen bestreden kan worden.