"Zullen volledig meewerken aan onderzoek"

De Antwerpse procureur Herman Dams heeft zijn vertrouwen uitgesproken in zijn substituut Peter Van Calster. Op diens kantoor vond gisteren een huiszoeking plaats, op zoek naar bewijzen van valsheid in geschrifte. Maar volgens Dams zijn er nog geen onregelmatigheden vastgesteld.

De huiszoeking op het kantoor van Van Calster gebeurde in opdracht van het parket-generaal. Dat zou de manier onderzoeken waarop Van Calster een onderzoek voert naar de fraude in de Antwerpse diamantsector. Hij zou verdacht worden van valsheid in geschrifte.

Volgens de onmiddellijke overste van Van Calster, procureur Herman Dams, weet hij zelf niet welke valsheid Van Calster ten laste wordt gelegd. "Ik heb ook zelf tot op heden geen valsheid vastgesteld, maar dat zal het onderzoek uitwijzen. Er is opdracht gegeven aan mijn mensen om de volledige medewerking te verlenen, om alle stukken ter beschikking te houden en zich volledig ter beschikking te stellen van het ganse onderzoek", aldus Dams.

Intussen blijft Van Calster voorlopig voortwerken aan de dossiers die hij beheert, dus ook dat naar belastingfraude in de diamantsector.

Ontstemde reacties uit politieke hoek

Ook de politiek heeft al gereageerd. Stefaan Van Hecke, de fractieleider van Groen!  in de Kamer, stelt zich ernstige vragen bij de demarche van het parket-generaal.

Hij vreest dat het zich laat beïnvloeden door de Antwerpse diamantlobby. "Dat men een cd-rom met namenlijsten van diamantairs die gefraudeerd hebben en geld hebben in Zwitserland, wil onderzoeken, is toch maar evident", aldus Van Hecke.

En ook Renaat Landuyt (SP.A, foto) reageert verontwaardigd. "Dit doet mij denken aan de politieoorlog op zijn ergst. 20 jaar geleden voerde ook de ene politie een onderzoek tegen de andere. Ik vind dat men de strafrechtelijke wapens moet gebruiken tegen fraudeurs en misdadigers maar niet tegen elkaar", zegt Landuyt.

"Het onderzoek redden"

Naar onze redactie kon vernemen zou Van Calster mogelijk een procedurefout hebben gemaakt. Hij zou gegevens hebben gekregen met de namen van mogelijke fraudeurs en zou die niet hebben ingeschreven. Dat is nodig om een onderzoek officieel van start te laten gaan.

Een dergelijke fout kan later tot procedureproblemen leiden en de hele zaak zelfs op losse schroeven zetten. In deze lezing zou de huiszoeking passen in een poging om zoveel mogelijk van het onderzoek te redden.