Bezwaarbrief tegen belasting op oorlogspensioen

Op de website van de overheidsdienst Financiën staan er modelbrieven om de vrijstelling te krijgen van de Duitse belasting op de zogenoemde oorlogspensioenen.

Gewezen dwangarbeiders of hun weduwen hebben jarenlang een pensioen gekregen van de Duitse overheid. In november vroig jaar kregen duizenden van hen een brief van de Duitse fiscus dat ze belastingen moesten betalen op dat pensioen, ook op het bedrag dat ze al gekregen hebben. Dat stuitte op veel kritiek.

Duitsland liet echter kort nadien weten dat het om een vergissing ging en de belastingen niet aangerekend zouden worden. Maar eind vorig jaar doken er dan toch Duitse belastingbrieven op in ons land.

Nu kunnen de gewezen dwangarbeiders of hun weduwen een bezwaarbrief invullen om de vrijstelling van die belasting te krijgen. Wie meer informatie wil, kan ook terecht bij het contactcenter van de FOD Financiën op het nummer 02 572 57 57 (tussen 8 en 17 uur).