Gentse haven boekte opnieuw een record in 2011

Voor het tweede jaar op rij is een recordaantal goederen behandeld in de haven van Gent. De haven noteerde in 2011 voor het eerst een goederenoverslag van meer dan 50 miljoen ton. De stijging is vooral te danken aan de binnenvaart, die groeide met meer dan 10 procent.

Voor het eerst heeft de Gentse haven een goederenoverslag, de som van de aan -en afgevoerde goederen, bereikt van meer dan 50 miljoen ton. Dat is 2 miljoen ton meer dan in 2010 en komt neer op een stijging met 4,4 procent.

De grootste groei was er bij de binnenvaart. Daar steeg de goederenoverslag met 10,6 procent van 20,7 tot 22,8 miljoen ton. Er meerden 16.236 binnenvaartschepen aan, 1.381 meer dan in 2010.

De goederenoverslag via zeevaart bleef met 27,2 miljoen ton op het niveau van het vorige recordjaar 2010. "Ondanks hetzelfde volume ontvingen we 85 zeeschepen minder", zegt havenschepen Christophe Peeters (Open VLD).

Dat is het gevolg van het ontbreken van een grote zeesluis in Terneuzen. Daardoor kunnen grotere zeeschepen de Gentse haven niet binnen, hun vracht wordt dan overgeladen op binnenschepen. "De status quo op zeevaart wijst er wel op dat we dringend die tweede zeesluis in Terneuzen nodig hebben", meent de havenschepen.

Haven-ceo Daan Schalck (kleine foto) wijst erop dat de diepzeescheepvaart nu terrein verliest aan Rotterdam. "We moeten ook groeien op zeevaart. Hadden we de sluis, dan was er een groei met minstens 5 procent", meent hij.

Wat betreft de zeevaart daalde het aandeel van de trans-Atlantische overslag met 3,3 procent en steeg het aandeel van de scheepvaart langs de Europese kusten en de Middellandse Zee met 3,2 procent.

Het aandeel export via zeevaart steeg in 2011 met 1 procentpunt tot 28,1 procent, de laatste 5 jaar werd een toename van 8 procentpunt genoteerd. De belangrijkste handelspartner van de Gentse haven was Zweden -in 2010 nog op plaats drie- gevolgd door Rusland.