Rekenhof heeft lof voor én kritiek op begroting

Zo goed als alle maatregelen in de begroting van de regering-Di Rupo voor 2012 zijn structurele maatregelen. Dat zegt het Rekenhof na een doorlichting. Maar de instantie zegt ook dat ze nog te weinig informatie heeft om alles te kunnen narekenen.

In de begroting zit bijna geen enkele eenmalige operatie. Enkel de bankentaks is een zogenoemde "one shot"-operatie. Maar de structurele maatregelen zullen verschillende jaren hun effect hebben. Het Rekenhof, de begrotingswaakhond, heeft daarom lof voor de begroting.

Toch is er ook kritiek. Zo heeft de instantie nog niet alle concrete cijfers. Ook zijn er vragen bij de staatsgarantie voor de restbank Dexia, bij het tekort bij de lokale besturen en bij de geschatte opbrengst van de strijd tegen de fiscale fraude.