Strengere aanpak medische regularisatie

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Maggie De Block (Open VLD) wil het misbruik van regularisatie om medische redenen aanpakken. Het aantal vreemdelingen dat op medische gronden verblijfspapieren probeert te krijgen, is de voorbije jaren namelijk sterk gestegen.

In de eerste 10 maanden van 2011 hebben 9.000 mensen verblijfspapieren aangevraagd om medische redenen. Het jaar daarvoor waren dat er 6.500.

Opvallend is dat 80 procent van die aanvragers afgewezen asielzoekers zijn of mensen die nog in de gewone asielprocedure zitten. Volgens staatssecretaris voor Asiel en Migratie Maggie De Block tonen die cijfers dan ook aan dat medische regularisatie een regularisatiekanaal op zich is geworden.

Mensen moeten nochtans kunnen aantonen dat ze zwaar ziek zijn en in hun eigen land geen specifieke behandeling kunnen krijgen. De Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) heeft nu meer artsen in dienst genomen om dat te controleren. Mensen die een aanvraag voor medische regularisatie indienen, moeten zich verplicht bij de DVZ aandienen.

"Beleidsnota De Block beschamend"

Staatssecretaris De Block wilde nog niet meer uitleg geven over de strengere aanpak. Morgen licht ze de plannen toe in het parlement, dan stelt ze haar hele beleidsnota voor. Die nota staat wel al op het internet en de N-VA nam ze dan ook al onder de loep. "Eerlijk gezegd vinden wij die een beetje beschamend, hoop en al 10 bladzijden lang", reageerde N-VA-Kamerlid Sarah Smeyers (foto) in "De ochtend".

"Over die medische regularisatie staat bijvoorbeeld niets in die beleidsnota, toch wel het belangrijkste politieke werkstuk van een minister of een staatssecretaris." Smeyers vindt het op zich wel positief "dat de cijfers haar ook zijn opgevallen en ze dat ook wil aanpakken", maar kan naar eigen zeggen dus niet concreet zien wat de staatssecretaris van plan is.

De N-VA zelf zou in de eerste plaats de cumul van regularisatieprocedures aanpakken. "Dat is een fenomeen in België, maar kan bijvoorbeeld niet in Nederland. Daar zegt de regering dat je op voorhand moet kiezen en dat zou al heel wat misbruiken wegwerken."