België krijgt respijt van EU-Commissie

EU-commissaris voor Monetair Beleid Olli Rehn neemt genoegen met de Belgische reactie inzake de begroting. Daardoor is een fikse boete voor ons land voorlopig van de baan.

Vorige week had commissaris Rehn ons land een schot voor de boeg gegeven, omdat hij zich niet kon vinden in de cijfers van de begroting die waren voorgelegd.

Volgens Rehn had onze de regering de groei te optimistisch berekend. Daardoor zou het tekort in werkelijkheid 3,25% van het bruto binnenlands product bedragen en niet 2,8% zoals bij ons berekend was. Met andere woorden: België zou boven de drempel van 3% komen die de EU vooropstelt. Of nog anders: er dreigde een boete tot 700 miljoen euro indien de federale regering niet zou ingrijpen.

De regering-Di Rupo verdedigde haar cijfers, maar heeft tegelijk voor 1,3 miljard euro geplande uitgaven bevroren in afwachting van de begrotingscontrole in februari. 

De Europese Commissie neemt voorlopig genoegen met die reactie en dus blijft de dreiging met een boete voorlopig op zak.

"Regering zoekt 850 miljoen euro extra"

Bij de begrotingscontrole van februari zal de federale regering op zoek gaan naar nog eens 850 miljoen euro extra. Dat heeft minister van Begroting Olivier Chastel (MR) gezegd op Bel-RTL.

Wat het niveau van de federale regering en de sociale zekerheid betreft, gaat Chastel uit van een groei van 0,3% van het bbp. Dat is minder dan eerder was berekend en komt overeen met 850 miljoen euro.  Wat de gemeenschappen, gewesten en lokale overheden betreft, zou het gat 50 miljoen euro bedragen.

Chastel wil die gaten dichtrijden door zowel extra besparingen als meer inkomsten te zoeken. Hij wil samen met andere departementen overleggen om te kijken waar er nog bespaard kan worden zonder de kerntaken van de overheid in het gedrang te brengen.