Minder migranten door nieuwe wet gezinshereniging

Het aantal migranten dat een visum krijgt op basis van gezinshereniging is fors gedaald. Sinds de nieuwe, strengere wet op gezinshereniging zijn er 300 tot 400 migranten per maand minder die een visum krijgen, schrijven De Standaard en Het Nieuwsblad.

Op 22 september 2011 werd een strengere wet op gezinshereniging van kracht. Voor die tijd keurde de Dienst Vreemdelingenzaken 7 op de 10 visumaanvragen voor gezinshereniging goed, sindsdien zijn er dat maar 4 op de 10. Per maand gaat het om 300 tot 400 migranten minder.

"In de nieuwe wet op gezinshereniging zijn strengere financiële voorwaarden opgenomen", zegt Katrien Jansseune, woordvoerder van de Dienst Vreemdelingenzaken. "Er wordt nu ook gekeken of iemand stabiele, regelmatige en voldoende bestaansmiddelen heeft, wat neerkomt op het feit dat iemand een loon van minstens 1.130 euro netto per maand moet hebben." Daarnaast zijn er ook bepalingen over behoorlijke huisvesting.

Juristen wijzen op juridische zwakheden in de verstrengde wetgeving. De aanvragen waarvan nu sprake is, dateren nog van vóór de inwerkingtreding van de verstrengde wet. De aanvragers werden dus tijdens de loop van hun procedure plots met andere voorwaarden geconfronteerd. Voor de Raad voor Vreemdenlingenbewtistingen lopen momenteel al verschillende procedures over de vraag of dat wel juridisch gezien wel kan.