Pakistan ontslaat minister van Defensie

In Pakistan is minister van Defensie Naeem Khalid Lodhi ontslagen. De man, een ex-generaal, wordt beschuldigd van "ernstig wangedrag en illegale acties". Het ontslag doet de spanning tussen regering en leger in Pakistan weer toenemen. Het Pakistaanse leger heeft al gewaarschuwd voor ernstige gevolgen.
Het machtige Pakistaanse leger leeft al langer in onmin met de regering.

Aan de basis van het ontslag ligt het zogenoemde "memogate". Die zaak draait rond een memo dat de Pakistaanse regering gestuurd heeft naar de Verenigde Staten, waarin hulp wordt gevraagd om het Pakistaanse leger in te tomen en te beletten dat het de macht zou grijpen.

De legerleiding was woedend over het memo en zette het hooggerechtshof onder druk om te onderzoeken of het memo het fiat had gekregen van de Pakistaanse president Asif Ali Zardari. Het hoofd van het leger en het hoofd van de machtige inlichtingendienst ISI noemden in verklaringen voor het hooggerechtshof het memo "een deel van een samenzwering tegen het leger".

In 2008 werd de militaire dictatuur in Pakistan vervangen door een verkozen regering. Maar die leeft al een tijdje op gespannen voet met het machtige leger en die spanning is nu nog toegenomen.