Turtelboom wil verslag over omstreden tempelbezoek

Minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open VLD) zal aan de Antwerpse procureur-generaal een verslag vragen over het omstreden bezoek van enkele rechters aan de Indiase tempel in Wilrijk. Uitspraken over het doorbreken van de onpartijdigheid wil ze op basis van tv-beelden niet doen.

"Het staat buiten kijf dat aan de onafhankelijkheid van de rechters niet getornd mag worden", reageert minister van Justitie Annemie Turtelboom in "De ochtend" op het omstreden bezoek aan de Jain-tempel in Wilrijk. Die tempel werd gefinancierd door de Antwerpse diamantsector. Aangezien er in Antwerpen heel wat gerechtelijke onderzoeken tegen de diamantsector lopen, zou het bezoek van enkele Antwerpse rechters aan de tempel een schijn van partijdigheid kunnen opwekken.

Maar Turtelboom wil daarover geen uitspraken doen enkel op basis van tv-beelden. Daarom zal ze een verslag over het bezoek vragen, "via mijn toegang tot het gerecht". "Als die schijn inderdaad gewekt is, dan zal ik stappen moeten zetten", besluit de minister.

Met "mijn toegang tot het gerecht" bedoelt Turtelboom de Antwerpse procureur-generaal, een man die deze week zelf in het nieuws kwam met een ongewone huiszoeking bij een substituut-procureur (zie hieronder). Maar Turtelboom zegt zelf "geen oneindig veel mogelijkheden" te hebben. "Ik kan geen rechter ondervragen, ik moet mijn kanalen gebruiken om die onafhankelijkheid van de rechtsmacht ook te respecteren."

Oppositiepartij Groen! (momenteel nog met uitroepteken) is het daar niet mee eens. Kamerfractieleider Stefaan Van Hecke vindt een verslag door de procureur-generaal een slecht idee. "Het onderzoek zou extern moeten gebeuren", laat hij op Twitter weten. Hij denkt daarbij bijvoorbeeld aan de Hoge Raad voor Justitie.

Turtelboom hoopt hoe dan ook dat het verslag "grote duidelijkheid kan scheppen op basis waarvan ik verdere beslissingen kan nemen". Zonder zich over deze zaak uit te spreken, merkt de minister wel op dat justitie "een departement is dat toch heel grondig hervormd zou moeten worden". "Over die hervorming is al heel veel inkt gevloeid, maar ze is nog niet gestart."

Huiszoeking "goede stap om dossier sterker te maken"

Niet alleen het bezoek aan de tempel bracht het Antwerpse gerecht deze week in opspraak, ook een ongewone huiszoeking beroerde de gemoederen. De Antwerpse procureur-generaal liet die uitvoeren bij een Antwerpse substituut-procureur om te onderzoeken op welke manier die laatste een onderzoek naar fraude in de Antwerpse diamantsector voert. De substituut zou namelijk verdacht worden van valsheid in geschrifte.

Zo'n huiszoeking in gerechtelijke kringen tijdens een lopend onderzoek is ongewoon en ze werd in de media dan ook als een "parkettenoorlog" omschreven. Maar Turtelboom verdedigt de huiszoeking. "Het gaat hier om een belangrijk dossier waarin zaken misgelopen zouden kunnen zijn. Dit is geen oorlog maar wel een zoektocht naar duidelijkheid."

Turtelboom erkent dat het een "uitzonderlijke procedure" is, "maar als dit duidelijkheid kan scheppen en het dossier sterker kan maken, dan is dat een goede stap". "Het is beter om nu duidelijkheid te scheppen", besluit de minister, die vindt dat men er "geen verhaal van personen" van moet maken.