"Oudere werknemers zijn niet te duur"

De loonkosten voor oudere arbeiders zijn door de bank niet veel hoger dan die van hun 20 jaar jongere collega's. Dat zegt ACV-voorzitter Marc Leemans in een opiniestuk op deredactie.be. Het dumpen of weigeren van oudere arbeiders heeft dus andere redenen.

Leemans haalt de cijfers aan van een recente enquête van SD Worx. Daaruit blijkt dat amper een kwart van de bedrijven die personeel in dienst nemen interesse hebben voor werknemers die ouder zijn dan 40 jaar. Voor vijftigplussers is er nog minder interesse: amper 8 procent van de bedrijven zou die in dienst willen nemen.

Veelgehoord argument om deze trend te verklaren is dat oudere werknemers te duur zijn door de anciënniteitsvoordelen, maar dat klopt niet volgens Leemans, en dan al zeker niet voor arbeiders, arbeiders die de grootste groep uitmaken van de bruggepensioneerden.

Welnu, het maandelijkse brutoloon van een arbeider van 58 jaar ligt maar 8 procent hoger dan dat van zijn collega van 34 jaar. En daarbij is dan nog geen rekening gehouden met de subsidies voor het tewerkstellen van ouderen. Alleen al de RSZ-vermindering zou het verschil tussen de twee arbeiders herleiden tot 2,1 procent.

"Niet zozeer de loonkosten zijn dus het probleem", stelt Leemans. Dus zal er op heel wat andere vlakken gewerkt moeten worden om de oudere werknemers betere vooruitzichten op werk te geven. "Een leeftijdsbewust en op-maat personeelsmanagement en werkgelegenheidsbeleid, dat hebben we nodig als we met meer willen werken", zegt Leemans. "Daar wil het ACV graag aan meewerken."