"Vlaanderen moet snel eigen beleid uittekenen"

De gewesten moeten zo snel mogelijk hun eigen beleid uittekenen in verband met de fiscale aftrek voor hypothecaire kredieten. Dat zegt de Confederatie Bouw naar aanleiding van de berichten over het uitdoven van die aftrek vanaf 2014.

De fiscale aftrek voor hypothecaire kredieten zoals die nu bestaat, wordt vanaf 2014 afgeschaft, wanneer die bevoegdheid wordt overgeheveld naar de deelstaten. De gewesten mogen niet ingrijpen op de belastbare basis en zullen dus met een nieuw systeem van belastingkredieten of -kortingen moeten komen.

De confederatie ziet geen reden om het beleid te veranderen. "De Belgische overheden hebben bouwers altijd in staat gesteld om eigendommen te verwerven. Dit maakt dat vandaag 70 procent van de Belgen een eigen woning bezit", zo staat er in een persbericht van de confederatie.

De Confederatie Bouw voegt eraan toe dat de gewesten wel kunnen zorgen voor extra prikkels of dat ze eigen accenten kunnen leggen op bijvoorbeeld duurzaam bouwen of bepaalde doelgroepen. "De techniek waarmee dat gebeurt, via belastingaftrek of premie, is van ondergeschikt belang", luidt het.