Kerk stelt aanpak van seksueel misbruik voor

De Belgische bisschoppen hebben een brochure voorgesteld waarmee ze de stilte over het seksueel misbruik in de kerk willen doorbreken. Ze formuleren ook een krachtdadige aanpak van het misbruik.

De beleidstekst kreeg de titel "Verborgen verdriet -  Naar een globale aanpak van seksueel misbruik in de kerk" en bevat een aantal krachtlijnen waarbij de kerk uitdrukkelijk de kant van de slachtoffers kiest. De bisschoppen en de religieuze oversten willen meewerken aan de erkenning van de slachtoffers en aan hun herstel. "De vraag naar menselijke erkenning ligt in mijn ervaring altijd vooraan", zegt de Antwerpse bisschop Johan Bonny.

De daders moeten waar het nog kan, berecht worden, uit hun gezagspositie verwijderd worden en als eerste bijdragen in de financiële tegemoetkoming.

Om het een en ander praktisch te regelen zijn er tien opvangpunten opgericht waar slachtoffers terechtkunnen. Een multidisciplinair team staat daar in voor opvang, erkenning, oriëntering en herstel.

Slachtoffers kunnen ook een beroep doen op herstelbemiddeling. Er komt een arbitragecommissie die zich zal buigen over verjaarde dossiers van seksueel misbruik in de kerk en die zich kan uitspreken over mogelijke financiële tegemoetkomingen.

Daarnaast wordt een interdiocesane commissie voor bescherming van kinderen en jongeren opgericht. Die zal bestaan uit experts in verschillende domeinen. De commissie zal onder andere de opvangpunten ondersteunen en coachen en beleidslijnen ter preventie uitwerken voor de bisschoppenconferentie.

"De stilte waar wij aanvankelijk voor kozen, had niets te maken met onverschilligheid, laat staan met doodzwijgen", zei Bonny. "Nu is het ogenblik aangebroken om coherent en krachtdadig te handelen."

De brochure is hier beschikbaar.