Peeters: "Mensen moeten niet ongerust zijn"

Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V) zegt dat de mensen niet ongerust moeten zijn over het wegvallen van de belastingaftrek voor hypothecaire kredieten in 2014. Ook Vlaanderen, dat dan de bevoegdheid krijgt over de materie, zal het verwerven van een huis stimuleren.

Vlaanderen is al lang vragende partij om de bevoegdheden in verband met huisvesting en woonbeleid homogeen te maken, zo zei Peeters in "Vandaag", en als het ook de bevoegdheid krijgt over het fiscale luik, kan het een coherent woonbeleid uitwerken.

Over hoe dat concreet zal gebeuren, liet Peeters zich nog niet uit. Daarvoor is het nog te vroeg, zo zei hij. De administratie heeft de opdracht gekregen om alles in kaart te brengen en dat moet op 15 februari klaar zijn.

Hij beklemtoonde wel dat de mensen zich niet ongerust moeten maken en dat de Vlaamse regering, nog voor de bevoegdheden worden overgedragen, heel duidelijk zal maken aan de Vlamingen hoe ze het woonbeleid vorm zal geven, welke aftrekken er komen en hoe alles georganiseerd zal worden. Intussen loopt alles gewoon door zoals het nu al gaat. 

Peeters noemde het hebben van een huis heel belangrijk, ook in de strijd tegen de armoede en de Vlaamse regering "wil dat dan ook blijven stimuleren".