Verkeerschaos verjaagt IT-bedrijven

Driekwart van de technologiebedrijven in de regio rond Brussel overweegt om te vertrekken naar elders. Dat komt uit onvrede met de alsmaar langer wordende files rond de hoofdstad.

Drie jaar geleden overwoog slechts 20% van de IT-bedrijven uit de Brusselse regio om te verkassen. Nu zou dat gestegen zijn tot meer dan 75%.

Agoria, de federatie van bedrijven uit de metaal- en de IT-sector, luidt nu de noodklok. Volgens Agoria verliezen werknemers en bedrijven alsmaar meer tijd door de langer wordende files in de regio.

Om die trend te keren, vraagt Agoria dat de gewesten met elkaar overleg plegen en maatregelen nemen. Zo moeten er bereikbare bedrijfszones in en rond Brussel komen. Agoria vraagt ook overleg over parkeerterreinen en daarop afgestemd openbaar vervoer.

Een van de bedrijven is Sabca in Evere. Dat maakt onderdelen vor vliegtuigen. Volgens Sabca verlaten steeds meer mensen het bedrijf omdat ze de lange files beu zijn. Het weerhoudt ook veelbelovende mensen om een baan bij Sabca te overwegen.