Wat met bestaande aftrek woonkredieten in 2014?

In 2014 verdwijnt de belastingaftrek voor woonkredieten zoals die nu bestaat. Dat is een gevolg van het akkoord over de zesde staatshervorming. Vanaf dan voeren de gewesten hun eigen woningbeleid. Vlaanderen kan dan zelf een systeem van hypothecaire aftrek invoeren. Maar volgens federaal minister Steven Vanackere (CD&V) kan alles bij het oude blijven.

De Tijd schrijft vandaag dat de hypothecaire aftrek uitdooft. De gewesten moeten tegen 2014, als de overheveling van de bevoegdheden naar de gewesten een feit moet zijn, een nieuw systeem op poten zetten om woningen betaalbaar te houden. Want de gewesten mogen niet ingrijpen op de belastbare basis, waardoor een nieuw systeem met belastingkredieten- of kortingen zal nodig zijn.

Samen met de bevoegdheid worden ook middelen naar de gewesten overgeheveld. Maar Vlaams minister van Begroting Philippe Muyters (N-VA) weet nog niet of het geld dat mee overkomt, zal volstaan.

"De krant praat over middelen die overkomen, maar in hoeverre dekken die de uitgaven? Dat weten wij nog niet", klonk het in "De ochtend". "Over deze maatregel is nog niet gesproken binnen de Vlaamse regering."

Op zich vindt Muyters de overheveling wel een goede zaak. "De woningnood en de behoeften zijn erg verschillend in Vlaanderen en Wallonië", verduidelijkt hij. "Maar ook voor ons is een en ander nog heel onduidelijk." Zo weet de Vlaamse regering nog niet "hoeveel middelen vandaag nodig zijn om de maatregelen door te trekken". "Wat zou dat kosten in de toekomst?", vraagt Muyters zich af.

Tegen half februari wil de Vlaamse regering in kaart brengen welke bevoegdheden precies overgeheveld worden naar de deelstaten. "Dan zullen we kijken wat juist overkomt qua middelen en bevoegdheden. Over onduidelijkheden zullen we dan nadien in dialoog treden met de federale regering", aldus nog N-VA-minister Muyters.

"Genoeg middelen voor ongewijzigd beleid"

Als Vlaanderen kiest voor een ongewijzigd beleid, dan zullen de middelen die samen met de bevoegdheid voor de hypothecaire aftrek overgeheveld worden, voldoende zijn. "Of er voldoende geld zal zijn of niet, heeft te maken met de appetijt van de gewesten om zware of lichte ondersteuning te geven", repliceerde federaal minister van Financiën Steven Vanackere (CD&V) in "De ochtend".

"We gaan niet dicteren wat ze ermee moeten en mogen doen, maar de middelen worden overgeheveld", verzekerde Vanackere. Al voert de federale regering er wel eerst nog een sanering op door, waardoor "rijkere mensen hetzelfde en geen groter voordeel krijgen".

"Wie bij het oude wil blijven, zal dus voldoende middelen hebben", vervolgde de CD&V-vicepremier. Dat Vlaams minister Muyters nog geen precies zicht heeft op de situatie, noemt Vanackere "niet abnormaal". "Dat moet in het kader van de staatshervorming nog in een wet gegoten worden en is sowieso niet iets wat dit jaar al doorgevoerd zal worden", klonk het nog.