"10 jaar aan het werk, toch mag vrouw niet komen"

Kamerlid Nahima Lanjri (CD&V) wil de verstrengde wet op de gezinshereniging beter laten omschrijven. Ze zal volgende week een parlementaire vraag daarover indienen. Dat doet ze naar aanleiding van een zaak waarbij een interimarbeider zijn vrouw niet mag laten overkomen.

Brahim Amenou is Belg van Marokkaanse afkomst en is opgegroeid in Maaseik. Hij werkt al meer dan 10 jaar onafgebroken als interimkracht. Deze zomer is hij getrouwd met een Marokkaanse vrouw, maar zijn vrouw mag niet naar ons land komen door de verstrengde wet op de gezinshereniging.

In de wet staat dat het inkomen van de aanvrager 120% moet bedragen van het leefloon. Dat is meer dan het geval bij Amenou, toch werd zijn aanvraag geweigerd omdat hij geen vast contract heeft, maar werkt met interimcontracten.

"De reden voor de weigering kreeg ik niet te horen van Binnenlandse Zaken, want dat geven ze alleen aan de aanvrager. Mijn vrouw werd afgelopen week gebeld door het consulaat in Casablanca om de brief over de weigering af te halen. Mijn vrouw heeft me de brief doorgestuurd, daarin staat dat mijn werk interim is en omschreven wordt als tijdelijk. Dat dit geen zekerheid biedt en dat de aanvraag om die redenen niet aanvaard werd", getuigt Brahim Amenou in het Radio 1-programma "Peeters & Pichal".

"Man heeft wel recht op gezinshereniging"

CD&V-Kamerlid Nahima Lanjri stelt dat de nieuwe wet over gezinshereniging niet juist is geïnterpreteerd door de dienst Vreemdelingenzaken. "We hebben duidelijk in de wet gezegd: stabiele en regelmatige inkomsten om niet afhankelijk te worden van bijstand, dus van het OCMW. Elk ander soort inkomen, of soort arbeidscontract, is goed. Dat hebben we uitdrukkelijk in de bespreking gezegd", zegt ze ook in "Peeters & Pichal". Lanjri had mee het initiatief genomen om de wet op gezinshereniging te verstrengen.

"Ik ben dan ook verwonderd dat iemand werd afgewezen omdat hij een interimcontract heeft en geen vast contract heeft. Stel dat iemand al drie jaar een interimcontract heeft, dan bewijst dit toch dat die persoon wil instaan voor zijn eigen inkomsten en niet ten laste is van de gemeenschap."

"Zo iemand moet in aanmerking komen voor gezinshereniging, dat hebben we ook zo uitdrukkelijk gezegd in de commissie. We hebben zelfs gezegd in de commissie dat iemand die werkloos is wanneer die de aanvraag indient, ook in aanmerking komt voor gezinshereniging als die kan aantonen dat hij werk had daarvoor en niet afhankelijk was van het OCMW."

"Ik zou meneer Amenou adviseren dat hij beroep aantekent tegen deze beslissing en dat hij ook expliciet verwijst naar de toelichting in het verslag van de commissie over de wet waarin staat dat ook interimarbeid aanvaard wordt als stabiel inkomen."

Lanjri is van plan om een parlementaire vraag te stellen over de zaak zodat de wet opnieuw bekeken kan worden. Als nodig blijkt, zou ze de omschrijving over wat kan gelden als "stabiel inkomen" zoals in de nota van de commissie staat, willen laten opnemen in de wet. Dan zou ze een wetswijziging indienen.