Leffingenaars krijgen na dertig jaar hun kerk terug

De restauratie van de Onze-Lieve-Vrouwekerk van Leffinge, deelgemeente van Middelkerke, is na dertig jaar eindelijk afgerond. Het interieur wordt nog opgesmukt, maar kerkgangers kunnen er vanaf zondag opnieuw misvieringen bijwonen.

De restauratie van de kerk in Leffinge is een apart verhaal. De werkzaamheden startten in mei 1984 en namen maar liefst dertig jaar in beslag. In die tijd passeerden vier burgemeesters de revue en gingen vier aannemers failliet.

In de jaren 70 werd de kerk als beschermd gebouw geklasseerd, dan weer gedeklasseerd en dan toch weer beschermd. Daardoor konden de nodige subsidies de renovatie financieren. Als vervanglocatie dienden twee scholen en de parochiezaal. Voor begrafenissen werd uitgeweken naar Slijpe of Middelkerke.

Toch zijn tussen de werkzaamheden door ook eens acht jaar misvieringen opgedragen in de kerk. De kerk was toen gedeeltelijk gerenoveerd, de vloer was uitgebroken en er was beton gegoten. In 2010 moesten de kerkgangers opnieuw verhuizen.

Het kostenplaatje van de renovatie zou meer dan zes miljoen euro bedragen. De SP.A had graag voor dezelfde prijs een nieuwe kerk gezet, weliswaar op een andere plaats.