Op vossen jagen? Het mag het hele jaar door

Voortaan mag er in Vlaanderen het hele jaar door op vossen gejaagd worden. De Vlaamse regering wil zo wat doen tegen de schade die vossen aanrichten. Natuurpunt en Vogelbescherming Vlaanderen zijn niet te spreken over de uitbreiding van de vossenjacht.
De gewone jachtperiode loopt van 1 oktober tot 14 februari.

De discussie over de vossenjacht woedt al enige tijd. Jagers vragen om meer vossen te doden omdat de dieren schade veroorzaken bij landbouwers en kippeneigenaars. Milieuverenigingen betwisten de noodzaak om een intensievere vossenjacht.

Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) heeft nu de knoop doorgehakt. Tot op vandaag mocht er van 1 oktober tot 14 februari gejaagd worden op vossen. In de toekomst is dat ook mogelijk buiten die periode, maar onder strikte voorwaarden:

  • Zo mag er alleen opgetreden worden binnen de 500 m van de plaats waar schade wordt verwacht. 
  • De jagers moeten altijd toestemming vragen om buiten de gewone jachtperiode te werken.
  • Ze moeten aantonen of er al maatregelen zijn genomen om de schade te beperken.

Schauvliege voert ook enkele administratieve vereenvoudigingen door: de meldingsplicht voor zondagsjacht wordt afgeschaft. "Zowel voor de jager, de burger als de overheid bleek de regeling nutteloos", legt de minister uit. Andere formulieren worden gedigitaliseerd. De jacht wordt automatisch ook opgeschort als er 5 cm sneeuw ligt. Bedoeling is het wild te beschermen.

"Een slecht signaal"

Bij Natuurpunt en Vogelbescherming Vlaanderen is er groot ongenoegen. "De Vlaamse regering danst naar de pijpen van een kleine jachtlobby", klinkt het. De verenigingen spreken van "een slecht signaal".

Ze zien in de uitbreiding van de vossenjacht geen oplossing voor de problemen. "Wie zijn kippen wil beschermen, moet investeren in een gesloten hok, aangevuld met een stevige omheining", legt Wim Van Gils van Natuurpunt uit.

Beide verenigen schuiven wetenschappelijk onderzoek naar voren waaruit blijkt dat vossenjacht geen zin heeft: vossen zijn territoriale dieren. Lege territoria -van dode vossen- worden snel ingepikt door andere, meestal jonge dieren.