Tekort op begroting 2011 groter dan gepland

Het tekort op de begroting van vorig jaar bedroeg 4 procent, 0,4 procent hoger dan vooropgesteld in het stabiliteitsprogramma. Dat heeft de regering bekendgemaakt na afloop van de ministerraad. De cijfers zijn nog niet definitief.
Minister van Begroting Olivier Chastel (MR)

Het tekort van 4 procent is het gezamenlijke tekort van alle overheden samen. Het deficiet komt echter grotendeels op het conto van de federale overheid (-3,4 procent). De deelstaten en lokale overheden gaan maar 0,6 procent in het rood. De sociale zekerheid is in evenwicht.

Dat het resultaat minder is dan voorzien, heeft volgens minister van Begroting Olivier Chastel (MR) vooral te maken met de vereffening van de Gemeentelijke Holding, een minder goede evolutie van de fiscale inkomsten en de nucleaire bijdrage van 250 miljoen die in 2011 nog niet op de rekening kwam.

Uiteraard heeft ook de heropflakkering van de eurocrisis en de daaruit volgende lagere economische groei een effect gehad op de begroting.

De staatsschuld steeg 1,9 procent en komt uit op 98,1 procent, net onder de psychologische 100 procent-grens. Dat heeft volgens minister van Financiën Steven Vanackere (CD&V, foto links) hoofdzakelijk te maken met de overname van Dexia en de steun aan een aantal EU-lidstaten die financieel in de problemen raakten, met name Griekenland, Portugal en Ierland.

Meest gelezen