"Parket Hasselt maakte geen fouten in HaZoDi"

Het parket van Hasselt en procureur Marc Rubens hebben geen fouten gemaakt in het dossier rond fraude bij de politiezone Hasselt-Zonhoven-Diepenbeek. Dat is de conclusie van het Antwerpse parket-generaal. De politiezone was in opspraak gekomen in een Panorama-reportage.

De reportage kaartte de graaicultuur aan binnen de politiezone. Zo zouden de afgelopen 5 jaar onterecht voor 445.000 euro aan vergoedingen zijn uitbetaald en loonsverhogingen zijn gegeven. De feiten kwamen aan het licht dankzij enkele klokkenluiders die later op hun beurt beschuldigd werden van pesterijen. Het auditkantoor I-Force bevestigde eind december de onregelmatigheden.

Toenmalig minister van Justitie Stefaan De Clerck (CD&V) gaf de Antwerpse procureur-generaal Yves Liégeois de opdracht om de zaak te onderzoeken omdat de Hasseltse procureur Marc Rubens "een schijn van partijdigheid" had gewekt in de zaak. Het parket-generaal van Antwerpen staat boven het parket van Hasselt.

Rubens (foto links) kreeg in januari 2011 een klacht binnen over de problemen binnen de politiezone, maar hij zou de klacht niet ernstig hebben behandeld omdat ook het parket zelf in het dossier ter sprake kwam. Zo moest blijken uit de reportage. Rubens noemde de reportage "tendensieze, zwakke journalistiek".

Na onderzoek oordeelt de Antwerpse procureur-generaal Liégois nu dat procureur Rubens en het Hasseltse parket geen fouten hebben gemaakt. "Er is beslist dat er geen betrokkenheid is van magistraten in het dossier en dus houdt de bevoegdheid van het parket-generaal ook op", zegt woordvoerder Benjamin Zajtmann van het parket-generaal.