Jagers begrijpen commotie over vossenbesluit niet

Er zijn gemengde reacties op de nieuwe jachtregeling voor vossen. De Vlaamse regering heeft beslist dat het hele jaar door op vossen gejaagd mag worden, onder enkele voorwaarden. Dierenrechten- organisaties hebben kritiek, ook regeringspartij N-VA kant zich tegen de regeling. De Hubertus Vereniging Vlaanderen begrijpt de commotie niet.

"De vos is niet vogelvrij verklaard, stelt de Hubertus Vereniging Vlaanderen die de belangen van de jacht en jagers in Vlaanderen behartigt.

"Iedereen in Vlaanderen weet dat er al jaren problemen zijn met duizenden plekken waar de vos zich te buiten is gegaan. Er zijn duizenden klachten van burgers bij gemeentebesturen, bij de provincie, bij de minister zelfs en nu de minister haar verantwoordelijkheid neemt en een regeling uitwerkt, zijn de poppen aan het dansen", zegt Jan Schryvers van de vereniging. 

"Ik begrijp het echt niet hoor, er is helemaal geen vogelvrijverklaring, er is geen verruiming van de openingstijden, de minister neemt gewoon hier haar verantwoordelijkheid en nu kunnen we eindelijk eens concreet ingrijpen, meer dan dat is er niet veranderd."

Dierenrechtorganisaties op zelfde lijn als N-VA

Dierenrechtenorganisaties stellen dat een uitgebreider jachtseizoen niets zal veranderen voor de kippen. Alleen een goede beveiliging van de hokken kan een verschil maken want op plaatsen waar een vos verdwijnt, zal een andere vos het territorium innemen.

Vlaams parlementslid Mark Demesmaeker van N-VA deelt die mening. Als er schade is door vossen, moet dat beperkt worden door doelgerichte beschermingsmaatregelen, vindt Demesmaeker. "De vos is een kippendief en een lastpost en dus wordt hij vogelvrij verklaard. Een goede vos, da's een dooie vos. De jachtlobby mag van Joke (Schauvliege, de bevoegde Vlaamse minister, nvdr) voortaan in Vlaanderen het jaar rond op safari", schrijft Demesmaeker op zijn website.

Hij zegt ook dat het besluit niet getuigt van goed bestuur. Hij stelt dat het geen rekening houdt met de adviezen van de Minraad en met de hoorzittingen daarover in het Vlaams parlement.