"We hebben het volste recht om te protesteren"

De SP.A aanvaardt niet dat de nieuwe begrotingsmaatregelen onder druk van de Europese Unie eenzijdig uit besparingen zouden bestaan. Partijvoorzitter Bruno Tobback vindt dat de rijken en de vennootschappen hun deel van de inspanning moeten leveren.

Op de nieuwjaarsreceptie van de SP.A in Leuven zei Tobback dat er ruimte moet zijn voor investeringen in collectieve voorzieningen en banen. Hij is voor een Europa dat sociaal-economische vooruitgang en herverdeling garandeert.

"Ik heb dus het volste recht om te protesteren wanneer ik zie dat vandaag de crisis mensen zoals Angela Merkel en Nicolas Sarkozy inspireert tot voorstellen die dat Europa ondergraven", hield hij zijn partijleden voor.

"We hebben het volste recht om te protesteren, want dat is het democratische debat in Europa, om te protesteren tegen het feit dat Europa wel regels en berispingen heeft voor landen waar de lonen te hoog zijn, maar nooit voor landen waar de lonen te laag zijn."

Tobback gelooft naar eigen zeggen niet in een generatieconflict. "Het gaat niet om een generatiestrijd tussen een 23-jarige student en een 60-jarige gepensioneerde bouwvakker. Het gaat erom te kiezen voor een samenleving die de mogelijkheid heeft om voor die beide mensen te doen wat nodig is. Dat is het verschil tussen ons en de anderen."

De SP.A-voorzitter erkent dat in het regeerakkoord een paar minder aangename maatregelen zitten. Maar dat is volgens hem nodig om een samenleving te bereiken waar iedereen erop vooruit gaat.