Griekse parlement keurt besparingen goed

In Griekenland heeft het parlement de nieuwe besparingsplannen van de regering-Papadimos goedgekeurd. Daardoor kan het land wellicht aanspraak maken op nieuwe hulp van de EU en het IMF en wordt een bankroet in maart vermeden.

Zelfs na het opstappen van de extreemrechtse coalitiepartner Laos heeft de regering van socialisten en conservatieven nog een meerderheid van 236 van de 300 parlementszetels. Toch hadden enkele parlementsleden van de meerderheid aangekondigd dat ze tegen de plannen zouden stemmen.

Premier Loukas Papadimos had dan ook zware druk uitgeoefend op zijn meerderheid. Volgens hem stond het land op de rand van de afgrond en dreigde er totale chaos als het besparingsplan niet zou worden goedgekeurd.

Veel keuze was er dus niet en iets voor middernacht had een meerderheid voor het besparingsplan gestemd. Dat gaat erg ver, maar volgens Papadimos is er geen alternatief. "Griekenland staat op de rand van de afgrond", had hij gewaarschuwd. Blijkbaar is die boodschap aangekomen bij zijn meerderheid.

Het plan werd uiteindelijk goedgekeurd met 199 stemmen voor en 74 stemmen tegen. Ongeveer 40 parlementsleden uit de twee overblijvende partijen in de coalitie van nationale eenheid stemden tegen. Zij werden na de stemming dan ook meteen uit hun partij gezet.

"Besparingen om erger te voorkomen"

De nieuwe besparingsmaatregelen komen er onder zware druk van de Europese Unie en het Internationaal Muntfonds (IMF). Die hadden ermee gedreigd om geen nieuw hulpplan van 130 miljard euro aan Griekenland toe te staan. Deze week beslissen de Europese ministers van Finanicën of het pas goedgekeurde besparingsplan voldoende is om effectief vers geld te krijgen.

Zonder dat nieuwe plan zou Griekenland in maart niet in staat zijn om een schuld van 14,5 miljard euro te herfinancieren en zou het land dus bankroet gaan. Papadimos had gewaarschuwd dat lonen en uitkeringen dan niet meer betaald zouden worden, evenmin als de invoer van olie en medicijnen.

Griekenland zit al 5 jaar in een recessie. De werkloosheid ligt nu rond de 20% en de armoede neemt hand over hand toe. Het protest van de bevolking tegen nog nieuwe harde maatregelen was vandaag ook te merken in de straten rond het parlementsgebouw, waar het tot hevige rellen met de politie is gekomen.

Wat staat er in het plan?

De Griekse bevolking zal de nieuwe besparingen zeer goed voelen, want die gaan erg ver:

  • 15.000 ambtenaren zullen moeten vertrekken
  • de arbeidswetgeving wordt versoepeld om de privésector meer concurrentieel te maken
  • de lonen in de privésector dalen met 20%
  • de minimumlonen gaan met 22% naar beneden
  • er wordt bespaard in de aanvullende pensioenen
  • de regering zal met de schuldeiserbanken onderhandelen over een kwijtschelding van 100 miljard euro schulden