Boze loodsen leggen het werk neer

De loodsen op zee en op de binnenwateren hebben het werk neergelegd en voeren de hele nacht actie. Ze hebben geen gehoor gevonden bij de overheid om een uitzondering toe te staan op de regel dat iedereen langer moet gaan werken.

De vraag van de loodsen om een uitzondering te bekomen op de algemene regel over langer werken, is afgewezen door minister van Pensioenen Vincent Van Quickenborne (Open VLD).

Die zegt wel dat hij alle verworven rechten respecteert. "We hebben wel verduidelijkt dat er niets verandert aan de verworven rechten die ze in het verleden hebben opgebouwd. Daarmee zijn de belangrijkste vragen die men aan de federale regering had, ingelost."

Volgens Van Quickenborne moeten de belangrijkste eisen van de loodsen door de Vlaamse regering worden beantwoord, want die is bevoegd voor de loodsen.

"Nu weet ik dat er onderhandelingen zijn begonnen", zegt Alex Van de Wiele van de Beroepsvereniging van Zee- en Kustloodsen (BZK). "Daar is dus mijn collega van de rivierloodsen bij uitgenodigd, en de zeeloodsen worden daar totaal niet in gehoord. En ik vind het wel raar dat ze één beroepsvereniging uitnodigen en de andere totaal aan de zijkant laten staan."

De staking van de loodsen is nu al voelbaar. In Antwerpen kunnen 25 schepen de haven niet in of uit, in Gent liggen een 15-tal schepen geblokkeerd. Morgen beslissen de loodsen of ze doorgaan met hun acties.

Intussen heeft het kernkabinet de laatste hand gelegd aan de sociale hervormingen die op til zijn. Zo komt er een extra versoepeling inzake tijdskrediet en brugpensioen.

Maar verder kan er niets meer veranderen, zegt de regering. "Het vat is af", verwoordt staatssecretaris van Ambtenarenzaken Hendrik Bogaert (CD&V) dat.

Morgen worden de nieuwe regels besproken met de vakbonden en de werkgevers. Zeker bij de ambtenarenbonden zou dat nog moeilijkheden kunnen opleveren.