Gladde weg spaart voetgangers en fietsers niet

Gladde wegen leiden wel vaker tot verkeersongevallen, maar het winterweer spaart ook de voetgangers en fietsers niet, zo blijkt. De spoeddiensten in ons land hebben vanmorgen namelijk opvallend meer mensen geholpen met kneuzingen en breuken.

Door de gladde wegen, fietspaden en trottoirs hebben veel mensen moeite om overeind te blijven. Vallen hoeft niet altijd zware gevolgen te hebben, maar de spoeddiensten in ons land hadden het vanmorgen naar verluidt toch bijzonder druk.

"De meest voorkomende euvels zijn verstuikingen, breuken en eventueel schaafwonden aan handen", getuigt Jo Leysen van het AZ in Turnhout.

Volgens Leysen kwamen er vooral tijdens de ochtendspits opvallend meer mensen naar de spoeddienst. Hij geeft daarbij het voorbeeld van de schoolgaande jeugd "die te voet of met de fiets op de harde wegen terechtkwam". "Maar ook oudere mensen die iets kwetsbaarder zijn wat betreft evenwicht en stabiliteit."