"Het gaat in de goede richting, maar..."

De federale regering heeft met de vakbonden en de werkgevers overlegd over de bijsturingen die ze voorstelt om de pensioenhervorming te verzachten. Premier Elio Di Rupo (PS) heeft de hervormingen met kracht verdedigd. De vakbonden reageren gematigd positief, de werkgevers zijn voorzichtiger.
De sociale partners kwamen luisteren naar de bijsturingen aan de hervormingsplannen van minister van Pensioenen Van Quickenborne.

Gisteren legde de federale regering de laatste hand aan een pakket maatregelen dat de pensioenhervormingen moet verzachten. Aan het principe dat iedereen langer zal moeten werken, wil de regering niet raken. Minister van Pensioenen Vincent Van Quickenborne (Open VLD) wil wel overleggen met bepaalde beroepscategorieën over welke taken oudere werknemers nog kunnen uitvoeren.

Vanmiddag lichtte de regering die plannen toe aan de sociale partners. De vakbonden reageren alvast gematigd positief. "Het was een positieve gedachtewisseling, er zijn stappen vooruit gezet", klinkt het. Er komen overgangsmaatregelen voor werknemers in de privésector die tegen hun pensioen aan zitten. Ook de regels voor mensen met een lange loopbaan of een zwaar beroep worden versoepeld.

"Wat wij vandaag vernomen hebben, gaat in de goede richting", zegt ACV-topman Marc Leemans. "Een eerste stap voor de privésector", vult zijn ABVV-collega Rudy De Leeuw (kleine foto links) aan. "Wat de openbare sector betreft, blijven wij nog op onze honger zitten. Wat ons vooral verontrust, is de besparingsideologie van Europa." De Leeuw vreest dat er bij de komende begrotingscontrole vooral nieuwe besparingen zullen komen op kap van de gewone man.

"Werkende mensen en ondernemers zullen weer betalen"

De werkgeversorganisaties toonden zich voor de vergadering niet onder de indruk. Unizo-topman Karel Van Eetvelt noemde de tekst onaanvaardbaar en onevenwichtig. Hij vond dat de tekst vooral rekening hield met de verzuchtingen van de vakbonden en niet met die van de werkgevers.

"De factuur die gecreëerd wordt door in te gaan op de vragen van de bonden, wordt doorgeschoven naar de begrotingsbespreking. Lees: het zullen de werkende mensen en de ondernemers zijn die dat opnieuw gaan betalen. Ik ga niet zeggen dat men plat op de buik gaat, maar ik vind dat men zeer eenzijdig ingaat op de vraag van één of meer organisaties van de sociale partners", zei Van Eetvelt (kleine foto) vooraf.

Na afloop van het overleg bleven de werkgevers voorzichtig. "We hebben aangegeven dat sommige maatregelen totaal niet toepasbaar zijn in de ondernemingen", zegt Pieter Timmermans van het VBO. "We denken dan aan de zogenoemde landingsbanen of tijdskrediet voor 50-plussers. De regering heeft nu uiteindelijk goed ingezien dat dat inderdaad een probleem stelt en bereidheid getoond om naar oplossingen te zoeken."

De werkgevers wachten nu af wat de regering nog aan bijsturingen voor hen op papier zet.