Europa bezorgd om Belgische concurrentiekracht

De concurrentiekracht en de export van ons land baart de Europese Commissie zorgen. Dat blijkt uit een rapport dat is voorgesteld door Olli Rehn, de Europese Commissaris voor Economische en Monetaire zaken. Naast ons land krijgen nog 11 andere Europese landen een waarschuwing.
archiefbeeld

De Belgische export is de afgelopen 5 jaar met 15 procent gedaald en onze lonen zijn meer gestegen dan in de andere landen van de eurozone. Dat laatste heeft onder meer te maken met ons automatische indexeringssysteem.

"Het doel van het rapport is om riskante onevenwichtigheden te identificeren en te corrigeren”, aldus Rehn. “Die zijn de afgelopen jaren in sommige lidstaten opgebouwd. We willen hun economieën een sterke basis geven, zodat ze bestand zijn tegen eventuele toekomstige economische schokken.”

Het rapport is het gevolg van een van de zes delen van de zogenoemde “sixpack” deal van vorig jaar. Met die maatregelen krijgt Europa meer grip op de begrotingen en het sociaaleconomisch beleid van de lidstaten. Een van de maatregelen is de preventie en correctie van macro-economische onevenwichtigheden.

Naast België krijgen nog 11 andere Europese landen een waarschuwing. Indien nodig, krijgt ons land een aanbeveling om actie te ondernemen om onze situatie te verbeteren of om te vermijden dat bestaande problemen zich verderzetten.