Loodsen zetten hun langzaamaanactie voort

De loodsen zetten hun langzaamaanactie voor onbepaalde tijd voort. Het overleg met de federale regering was positief, maar nu wachten ze op signalen van de Vlaamse regering.
Een van de getroffen havens is die van Antwerpen

Gisteravond al hadden de loodsen het werk neergelegd, waardoor het scheepverkeer in de havens van Antwerpen en Zeebrugge tot stilstand kwam. Ook in de haven van Oostende legden de maritieme diensten het werk neer. Het werk werd vanmorgen overal weer opgestart, maar dat wil niet zeggen dat de actie voorbij is. De loodsen houden een langzaamaanactie. Dat wil zeggen dat ze na elke beloodsing "volgens het boekje" maximale rusttijden opnemen.

"Wij werken nu van acht tot vijf"

"Vermits men niet wil erkennen dat de mensen onregelmatige en nachtelijke uren werken, werken wij zoals andere ambtenaren van negen, of in ons geval van acht, tot vijf. En 's nachts kruipen we in ons bedje", zegt Michel Defer van de socialistische vakbond ACOD.

Minister van Pensioenen Vincent Van Quickenborne (Open VLD) had gisteravond al overlegd met de beroepsvereniging van de rivierloodsen. Hun eis voor een uitzondering omdat ze een zwaar beroep hebben, werd afgewezen, maar toch waren de rivierloodsen tevreden.

"Over de exclusief federale materie werd een overeenkomst bereikt", klinkt het in een persbericht. "Aan de verworven rechten die de loodsen in het verleden hebben opgebouwd, wordt niets veranderd. En daarmee zijn de belangrijkste vragen die men aan de federale regering had, ingelost", verklaarde Van Quickenborne.

Toch kondigt hetzelfde persbericht aan dat de acties zullen worden voortgezet. De bal ligt nu in het kamp van de Vlaamse regering, luidt het. Die was niet vertegenwoordigd bij het overleg. "Een aantal zaken slepen al 20 jaar aan, die hebben we nu opnieuw op tafel gelegd. Het gaat onder andere over het feit dat ons pensioen maar 40 procent bedraagt van onze laatste wedde. Voor de modale ambtenaar is dat 75 procent", zegt rivierloods Sven Deridder daarover.

En de zeeloodsen?

De zeeloodsen, die een aparte beroepsvereniging hebben, waren gisteren niet aanwezig bij het overleg met Van Quickenborne, zeer tot hun ongenoegen. Vanmiddag praatte de minister dan met de zeeloodsen. Die hebben na afloop beslist dat ze voor onbepaalde duur blijven voortstaken, tot ze ook door de Vlaamse regering gehoord zijn.

"Het overleg met de federale regering is goed verlopen, wij hebben verduidelijking gekregen, maar wij lopen blijkbaar vast op materies die een Vlaamse aangelegenheid zijn. Maar de Vlaamse regering laat tot hiertoe niks van zich horen", zegt Alex Van de Wiele van de beroepsvereniging voor zee- en kustloodsen.

"De actie blijft dus voortlopen, maar wij hopen dat de situatie op korte termijn wordt opgelost. Van zodra de Vlaamse regering zich bereid toont te praten, stoppen we met actievoeren."