"Belgocontrol gaf positief advies voor Uplace "

Vlaams minister voor Ruimtelijke Ordening Phillippe Muyters (N-VA) heeft zich in het Vlaams Parlement verdedigd op vragen over de plannen van het shopping center Uplace in Machelen. Hij stelt dat Belgocontrol en The Brussels Airport Company (TBAC) een positief advies hebben gegeven. Het Directoraat Generaal voor de Luchtvaart had eerder zorgen geuit over de veiligheid van het vliegverkeer.

Begin deze maand stuurde staatssecretaris voor Mobiliteit Melchior Wathelet (CDH) een brief naar Vlaams minister voor Ruimtelijke Ordening Philippe Muyters (N-VA) waarin vragen werden gesteld bij de plannen voor Uplace, het grootschalige winkelcomplex in Machelen. Vooral de 90 meter hoge toren kan een probleem vormen voor de luchtvaart.

"Ik begrijp niet waarom minister Muyters geen formeel advies heeft gevraagd aan mijn administratie", zei Wathelet (foto links) in "De ochtend" op Radio 1. "Des te meer omdat het gaat over luchtvaartveiligheid. Er staat geen sanctie op het niet vragen van advies, maar toch, het is een groot risico dat je daardoor neemt."

De Vlaamse regering heeft enkele maanden geleden al een bouwvergunning uitgereikt voor de bouw van Uplace. Het is nu alleen nog wachten op een milieuvergunning. Wathelet vraagt dat Muyters de plannen alsnog overmaakt aan het Directoraat Generaal voor de Luchtvaart, zodat die nog bestudeerd kunnen worden.

"Het is mijn verantwoordelijkheid als staatssecretaris om minister Muyters daarover aan te spreken en te vragen of hij alle gegevens over dat dossier overmaakt, zodat wij ons daar een mening over kunnen vormen. Als blijkt dat er geen problemen zijn, dan is er ook niks aan de hand, maar we kunnen dat risico niet nemen."

"Dit is te zot om los te lopen"

Muyters laat nu weten dat Belgocontrol, het autonoom overheidsbedrijf dat belast is met de luchtverkeersleiding, en The Brussels Airport Company (TBAC) een positief advies hebben gegeven over de toren. Die adviezen zouden ook bij de bouwvergunning gevoegd zijn.

Volgens de minister heeft Uplace in augustus 2010 contact opgenomen met het Directoraat Generaal voor de Luchtvaart en zijn er vergaderingen geweest. Het Directoraat Generaal zou ook twee keer de kans gekregen hebben om in te gaan tegen de plannen voor de toren. "Dat kon tijdens de plenaire vergaderingen", legt Muyters uit. "Na de vergunningen is het Directoraat Generaal ook nog eens komen kijken en is er een gesprek geweest, en ze zijn toen ook niet in beroep gegaan."

Over het al dan niet inwinnen van advies bij de administratie van staatssecretaris Wathelet is Muyters formeel: "Wie adviezen moet vragen, is door de Vlaamse overheid vastgelegd. We hoeven de luchtvaart niet te bevragen. We voldoen aan onze regelgeving." De hele toestand noemt de minister trouwens "te zot om los te lopen".

Moeten vliegroutes aangepast worden ?

Volgens staatssecretaris Wathelet zijn er vanuit Belgocontrol, het bedrijf dat instaat voor de luchtverkeersleiding, wel bezorgdheden geuit over de veiligheid. Als de 90 meter hoge toren er komt, betekent dat mogelijk dat de vliegroutes van en naar de luchthaven aangepast moeten worden, bevestigt Tomas De Spiegelaere van de FOD Mobiliteit.

"Dat kan problematisch worden, zeker in een dichtbevolkt vlieggebied als Brussel en de omgeving van Zaventem", aldus De Spiegelaere. "Het spreidingsplan komt dan mogelijk opnieuw op tafel."