"Rekeningrijden verandert gedrag automobilist"

Rekeningrijden leidt wel degelijk tot een verandering van rijgedrag. Dat blijkt althans uit een proefproject in Leuven. De proefpersonen zagen onderweg hoeveel hun rit zou kosten en pasten hun gedrag daaraan aan.

Het proefproject "Intelligente Mobiliteit" is een samenwerking van onder andere IBM, Touring, Mobistar en Transport and Mobility Leuven (TML). Samen met enkele andere bedrijven vormden ze een consortium, ontwikkelden ze de technologie en startten ze een proefproject op.

In totaal werden 11.000 ritten uitgevoerd en bijna 100.000 kilometer afgelegd. "De testgebruikers kregen een kastje in de wagen dat continu registreerde waar zij reden en hen ook aangaf hoeveel dat kostte", legt projectleider Sven Maerivoet uit.

Volgens het consortium zijn de resultaten van de proef "opmerkelijk". "We zagen dat meer dan de helft van de proefpersonen hun gedrag heeft aangepast. Zodra mensen zagen hoeveel het kostte, hebben ze hun gedrag veranderd en zagen wij dat ze meer in dalperiodes gingen rijden en minder op de drukke secundaire wegen."

Volgens Maerivoet waren de gedragsaanpassingen wel "vrij klein". "Het ging telkens om een aantal centen die er hier en daar afgingen." Maar hij wijst erop dat "als je dat omzet naar een totale rekening op jaarbasis, het wel wat invloed zal hebben". Uit het project bleek ook dat de proefpersonen tijdens de spits vaker de fiets of het openbaar vervoer namen.

Het consortium besluit dan ook dat "een slimme kilometerheffing wel degelijk het mobiliteitsgedrag van gebruikers wijzigt, het fileleed doet afnemen en dat de overheid dit systeem kan gebruiken om haar mobiliteitsbeleid (bij) te sturen".