Begrotingscontrole wordt geen wandeling in het park

De federale regering moet bij de begrotingscontrole eind februari op zoek naar meer dan 1 miljard euro om het begrotingstekort op 2,8 procent te kunnen houden. Dat is een van de conclusies van het jaarrapport van de Nationale Bank. Het rapport waarschuwt ook voor een te hoge inflatie en overheidsschuld.
Minister van Begroting Olivier Chastel (links) en minister van Pensioenen Vincent Van Quickenborne.

Eerst het goede nieuws: ons land heeft de economische crisis vorig jaar nog redelijk goed het hoofd kunnen bieden, stelt de Nationale Bank (NBB). Daardoor sloten we 2011 af met een groei van 1,9 procent.

Voor 2012 liggen de kaarten anders. De NBB verwacht een lichte inkrimping van de groei met 0,1 procent. De NBB ziet met de licht negatieve groei de nabije toekomst iets pessimistischer in dan het Planbureau, dat eerder nog een lichte positieve groei van 0,1 procent voorspelde.

Rekening houdend met de inkrimping van 0,1 procent schat de NBB het begrotingstekort voor dit jaar op 3,1 procent. Dat betekent dat de federale regering bij de begrotingscontrole van eind volgende week meer dan 1 miljard euro zal moeten vinden om aan de Europese normen te kunnen voldoen: een begrotingstekort van maximaal 2,8 procent.

In de raming van de NBB zit ook de 1,3 miljard euro aan uitgaven die de regering onlangs heeft bevroren, om de Europese Commissie gerust te stellen. De NBB gaat ervan uit dat die 1,3 miljard euro bevroren blijven. De regering zal zich daar aan moeten houden, zo niet moeten er bijkomende maatregelen genomen worden, stelt Luc Coene (foto in tekst), de gouverneur van de Nationale Bank.

"De regering moet hier een keuze maken. Houdt ze die bevriezing aan voor sommige uitgaven, dan moet ze daar geen nieuwe maatregelen voor vinden. Maar daarbovenop moet dus nog ongeveer 1 miljard gevonden worden", zegt Coene. Volgens de gouverneur kan een stuk daarvan gemakkelijk door de gewesten en gemeenschappen worden ingevuld.

Te veel overheidspersoneel

In haar rapport schenkt de Nationale Bank ook aandacht aan de toename van het overheidspersoneel. "In tien jaar tijd zijn er ongeveer 200.000 banen bij gekomen bij de overheid", zegt Coene. "Dat creëert concurrentie met de privésector, duwt de lonen omhoog en bezwaart de begroting", waarschuwt hij. Om de begroting niet nog meer te belasten, moet die toename beter onder controle gehouden worden, vindt de Nationale Bank.

Stijging energieprijs minder snel doorrekenen

De Nationale Bank waarschuwt in haar rapport ook voor een te hoge inflatie en overheidsschuld.

  • Inflatie: De NBB verwacht een inflatie van 2,8 procent. Om de inflatie in te dijken, zouden de stijgingen van de energieprijzen minder snel doorgerekend moeten worden aan de klant. De producenten zouden daarbij een soort "buffer" moeten vormen. Die zouden volgens Coene "een aantal maanden moeten wachten vooraleer ze de prijsstijgingen mogen doorrekenen."
  • Overheidsschuld: De overheidsschuld is de voorbije jaren opnieuw naar de 100 procent gestegen. Om die weer naar beneden te krijgen en de "sneeuwbal" te stoppen, moet het begrotingstekort zo snel mogelijk onder de 3 procent komen.