Belgische gevangenissen hebben veel vaste klanten

Bijna de helft van de veroordeelden die vrijkomen uit de gevangenis, vliegt opnieuw achter de tralies. Dat blijkt uit een onderzoek van het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie (NICC). Vooral jonge criminelen lopen na hun vrijlating opvallend vaak weer tegen de lamp.

De onderzoekers volgden tot 2011 alle gevangenen die werden vrijgelaten tussen januari 2003 en december 2005. In totaal waren er tijdens deze periode 46.789 vrijlatingen. Uit het onderzoek blijkt dat 44,1 procent van de veroordeelden die in deze periode vrijkwamen, opnieuw in de gevangenis belandt. Bij meer dan de helft gebeurde dat binnen de 2 jaar.

De leeftijd, het geslacht en de aard van de feiten verhogen de kans om opnieuw achter de tralies te vliegen. Zo belanden mannen vaker dan vrouwen weer in de gevangenis en hervallen veroordeelden die een korte straf uitzitten, vaker dan diegenen met een straf van meer dan 10 jaar.

Vooral jonge veroordeelden lopen vaak opnieuw tegen de lamp. Jongeren tussen tussen 16 en 20 jaar hebben 4 keer zoveel kans om weer in de gevangenis te belanden.

Ook veroordeelden die drugsdelicten, diefstal en feiten met geweld pleegden of een combinatie daarvan, hebben meer kans om opnieuw in de gevangenis te belanden. Die "veelplegers" zijn vaak actief binnen de illegale economieën. Wanneer ze vrijkomen uit de gevangenis, belanden ze vaak terug in hetzelfde circuit en gaan ze over tot het plegen van nieuwe criminele feiten.

Personen die seksuele delicten pleegden, lopen volgens het onderzoek minder kans om opnieuw in de gevangenis te belanden. Ook bij diegenen die onder elektronisch toezicht geplaatst werden, waren er minder die hervielen. Het onderzoek van het NICC is het eerste grondige onderzoek over de kwestie in ons land.

Turtelboom: "Harde kern van veelplegers"

Minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open VLD) is tevreden dat België eindelijk over eigen recidivecijfers beschikt. “Hoewel het moeilijk vergelijken is met de andere landen, zien we toch dat onze cijfers in dezelfde grootorde liggen”, reageert ze.

“Dit onderzoek toont nog maar eens hoe belangrijk het is om jonge veelplegers uit deze vicieuze cirkel te halen. We zien daar een harde kern die steeds hervalt. Daarom willen we vooral hen in de toekomst beter opvolgen en preventief controleren, zodat we vermijden dat ze terug in hun oude gewoonten hervallen.”