Syrië plant referendum over nieuwe grondwet

De Syrische president Bashar al-Assad heeft voor 26 februari een referendum over een grondwetswijziging aangekondigd. Die aanpassing moet het sluitstuk worden van het "hervormingsbeleid" waarmee hij een einde hoopt te maken aan het volksprotest.

Zondag kondigde het Syrische regime een flinke aanpassing van de grondwet aan, maar veel details zijn er daarover nog niet vrijgegeven. Nu heeft president Bashar al-Assad aangekondigd dat er op 26 februari een referendum zal gehouden worden over de grondwet.

Opvallend is daarbij de aanpassing van het artikel waarbij de Baath-partij van president Assad "haar leidende rol in de staat en de maatschappij" zou opgeven. Die bepaling staat sinds 1973 in de grondwet en geeft de Baath zo een zo goed als totale greep op Syrië. Nochtans is Syrië officieel geen éénpartijstaat, maar de andere partijen worden wel streng aan de leiband gehouden.

Nog een nieuwigheid zou zijn dat de president voortaan maximaal twee ambtstermijnen van elk zeven jaar krijgt. Assad is al sinds 2000 aan de macht. Toen overleed zijn vader die in 1970 de macht greep met een militaire staatsgreep.

Een ander belangrijk punt is dat geen nieuwe partijen zullen toegelaten worden die zich baseren op religieuze of etnische basis. Dat lijkt bedoeld om te vermijden dat de Moslimbroederschap of Koerdische groepen politieke partijen zouden vormen.

De grondwetswijziging moet het sluitstuk vormen van de "hervormingen" waarmee de Syrische president het volksprotest wil sussen. Wel is niet duidelijk hoe een referendum kan plaatsvinden terwijl het geweld in Syrië alsmaar toeneemt.

Artikel 8 over de Baath

"De leidende partij in de maatschappij en de staat is de Socialistische Arabische Baath-partij. Die leidt een patriottisch en progressief front met het doel de volksmassa's te verenigen en hen ten dienste te stellen van de objectieven van de Arabische Natie".

Uit de grondwet van 1973.