"Meest elementaire boekhoudregels niet toegepast"

Vlaams minister van Wonen Freya Van den Bossche (SP.A) wil dat het gerecht de mogelijke fraude bij de Vilvoordse socialehuisvestings- maatschappij IVMW onderzoekt. Een onderzoek door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) legde namelijk ernstige tekenen van wanbeheer bloot. Van den Boscche werkt aan een systeem om dergelijke toestanden in de toekomst sneller te kunnen aanpakken. "De huurder mag hiervan niet de dupe worden."

"Het eerste onderzoek van de VMSW toont aan dat er minstens sprake is van ernstig wanbeheer, mogelijk zelfs van fraude", zegt Van den Bossche. "Daarom is de inspectie ingeschakeld. Die moet het dossier stofferen om het daarna naar het gerecht te kunnen doorsturen."

"Het gaat niet enkel om personeelsdossiers, maar ook over aankoop- en verkoop van gebouwen, over het opsplitsen van opdrachten en het mogelijk ontwijken van de wet op de overheidsopdrachten waarbij telkens opdrachten aan dezelfde firma wordt gegeven."

Maar Van den Bossche denkt ook aan een herstelplan voor de Vilvoordse huisvestingsmaatschappij. "Die maatschappij zit danig in de problemen dat er potentieel een groot probleem is en de huurder mag daar niet het slachtoffer van worden", zegt de minister.

Door een recente decreetswijziging kan de Vlaamse minister voor Wonen ook deels of volledig de bevoegdheden van de raad van bestuur van een socialehuisvestingsmaatschappij laten overnemen door een externe bestuurder. "Het valt mij op dat de raad van bestuur hier jarenlang heeft laten betijen", zegt Van den Bossche.

"Hun taken lijken niet erg zorgvuldig te zijn uitgevoerd. Als het onderzoek nu zou aantonen dat de raad van bestuur niet in staat was het werk goed te doen of het herstelplan tot een goed einde te brengen, dan zal ik niet aarzelen om zo'n externe bestuurder aan te stellen."

Knipperlichtsysteem

De Vlaamse regering besliste vorig jaar al om alle huisvestingsmaatschappijen door te lichten. "Nu worden dossiers één voor één vernietigd als ze niet voldoen. Daarom willen we een systeem ontwikkelen waarbij we via een knipperlichtsysteem opmerken wanneer een maatschappij verschillende keren in de fout gaat. Zo kunnen we ook sneller ingrijpen"', aldus Van den Bossche.