België moet 2,7 miljoen subsidies terugbetalen

België moet 2,7 miljoen euro subsidies voor plattelandsontwikkeling terugbetalen aan Europa. Er is volgens de Europese Commissie onvoldoende toegekeken op de besteding van het geld.

De Europese Commissie moet erop toezien dat de lidstaten het geld uit het Europese landbouwbudget correct besteden. Ze kan de terugvordering van steun eisen als de Europese regelgeving niet is nageleefd of de uitgaven niet voldoende zijn gecontroleerd.

In totaal heeft de Commissie vandaag voor 54,3 miljoen euro aan landbouwsubsidies teruggevorderd. België moet 2,7 miljoen daarvan voor zijn rekening nemen. Vlaanderen moet niets terugbetalen, zegt Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V). De terugbetaling komt volledig op het conto van Wallonië.

Bijna 30 miljoen euro van het totaalbedrag is voor rekening van Groot-Brittannië.