Brusselse regering tegen ontdubbeling Ring

De Brusselse regering verzet zich tegen de "huidige plannen van de Vlaamse regering voor de uitbreiding van de Ring rond Brussel". Dat heeft het kabinet van Brussels minister-president Charles Picqué (PS) bevestigd aan de site brusselnieuws.be.

Na de krokusvakantie zal de Brusselse regering haar standpunt officieel maken op een ministerraad., zo laat het kabinet weten. De Brusselse regering vraagt ook dat de Vlaamse regering met haar onderhandelt over de plannen.

Enkele weken geleden verscheen het Millieueffectenrapport (MER) over de uitbreiding van de Ring. In het MER wordt een dubbeldeksnelweg vooropgesteld als de beste oplossing om de capaciteit van de Ring te verhogen en de problemen weg te werken. Een verbreding van de Ring kwam als op een na beste oplossing naar voren.

De Vlaamse regering is voorstander van een uitbreiding van de Ring, de Brusselse regering toonde zich eerder al sceptisch maar was nog nooit zo duidelijk over haar standpunt als nu.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ziet meer in oplossingen die geen uitbreiding van de capaciteit van de Ring vereisen. Het wil eerder inzetten op rekeningrijden, fietsen en meer openbaar vervoer. Die optie wordt in het MER als de slechtste beschouwd. De Brusselse regering vreest, net zoals milieu- en stadsverenigingen, dat een uitbreiding van de capaciteit van de Ring een aanzuigeffect zal hebben op verkeer dat Brussel binnen wil. Dat is onverenigbaar met de doelstelling van de regering om tegen 2018 het verkeer met 20 procent terug te dringen. 

Meest gelezen