Sabam krijgt ongelijk in Netlog-zaak

De auteursrechten- organisatie Sabam heeft voor het Europees Hof van Justitie ongelijk gekregen in de zaak tegen sociaalnetwerksite Netlog. Intussen raakte ook bekend dat Sabam voor de correctionele rechtbank zal moeten verschijnen voor verschillende misdrijven.

Sabam had gevraagd om op Netlog een filter te installeren die de verspreiding van illegale muziek- en beeldmateriaal zou tegengaan. Het Europees Hof van Justitie oordeelde vandaag dat een sociaalnetwerksite niet verplicht kan worden om zo'n filtersysteem te installeren.

Sabam wou met het filtersysteem Netlog verplichten om het uitwisselen van illegale muziek- en filmbestanden onmogelijk te maken. De auteursrechtenvereniging eiste een dwangsom van 1.000 euro per dag.

Het Hof is echter niet op de eis van Sabam ingegaan. Een algemeen toezicht op alle informatie op de sociaalnetwerksite is immers in strijd met de Europese richtlijn inzake elektronische handel en zou een ernstige aantasting kunnen betekenen van de vrijheid van ondernemerschap, klinkt het.

Lorenz Bogaert van Netlog noemde het arrest "een belangrijke overwinning voor alle gebruikers van het open internet". De uitspraak is volgens Bogaert niet alleen belangrijk voor Netlog, maar ook voor grote bedrijven als Facebook en Google.

Sabam is allesbehalve tevreden met de uitspraak maar de auteursrechtenvereniging meldt in een persbericht dat het arrest "niet als een verrassing kwam". Eind vorig jaar moest Sabam immers al het onderspit delven in een vergelijkbare zaak tegen de internetprovider Scarlet.

Sabam strafrechtelijk vervolgd

Vandaag raakte ook bekend dat Sabam voor de correctionele rechtbank moet verschijnen voor het vervalsen van jaarrekeningen, misbruik van vertrouwen, actieve corruptie, witwassen en valsheid in geschrifte.

De zaak kwam aan het licht toen de Belgische componist Philippe Delhaye in 2004 een klacht indiende tegen Sabam omdat hij vond dat de vereniging hem benadeelde bij de verdeling van de geïnde auteursrechten. Er werd een onderzoek ingesteld en dat leidde tot een hele reeks van mogelijke misdrijven.

De feiten zouden vanaf de vroege jaren 90 gepleegd zijn, tot in 2007. Naast de vereniging zelf zullen ook de voormalige voorzitter van de raad van bestuur en drie financiële directeurs van Sabam zich voor de rechter moeten verantwoorden.