"Dergelijke acties wettelijk onmogelijk maken"

De Antwerpse havenschepen Marc Van Peel (CD&V) is verbolgen over de acties van de loodsen en wil dat dergelijke acties in de toekomst onmogelijk worden gemaakt. Ook de topman van de haven Eddy Bruyninckx wil werk maken van "conflictbeheersing".

Vanuit verschillende hoeken kwam er de afgelopen dagen harde kritiek op de acties van de loodsen. Ook de Antwerpse havenschepen Van Peel (foto boven) liet zich niet onbetuigd. In "De ochtend" pleitte hij ervoor dat de werkgroep structuren in het leven zou roepen waardoor dergelijke acties in de toekomst onmogelijk worden.

"Want we kunnen ons niet blijven blootstellen aan zo'n grote vorm van chantage, waarbij zo weinig mensen zo veel schade kunnen toebrengen aan zovelen", aldus de schepen. "Het is ook geen eenmalige, maar een structurele schade, die het hart van onze economie raakt."

Hij is dan ook vragende partij dat de werkgroep dit aspect bekijkt, al geeft hij toe dat je dit niet eenzijdig kan opleggen. "Maar het moet een wettelijke basis krijgen", klinkt het scherp.

"Trauma is groot"

De topman van de haven Eddy Bruyninckx (kleine foto) is opgelucht dat de acties zijn stopgezet, maar "de schrik zit er wel goed in", reageert hij in "De ochtend". "We zijn de zoveelse keer opgeschrikt door een actie die niet in verhouding staat tot de problemen."

Ook hij wil dit soort acties in de toekomst vermijden, al blijft hij iets voorzichtiger dan Van Peel. "We hebben vannacht met elkaar kunnen praten en er zijn ook voldoende positieve punten waar we eerst werk van moeten maken. Maar het trauma is te groot, we moeten dus ook werk maken van conflictbeheersing."

Bruyninckx meet intussen ook de schade op die de haven heeft geleden. "De meest courante en meest betrouwbare raming is 1 miljoen euro verlies per uur", zegt hij. "Het komt er nu op aan om het vertrouwen te herstellen en zoveel mogelijk bedrijven te overtuigen van de aantrekkelijkheid van onze haven."

"Achterstand wegwerken en vertrouwen herstellen"

In een gezamenlijke persmededeling laten de Vlaamse havens en havenverenigingen weten dat ze tevreden zijn dat de acties van de loodsen en de ondersteunende diensten bij het loodswezen zijn stopgezet. "De komende uren en dagen zal in de havens de achterstand voor het scheepvaartverkeer worden weggewerkt. Daarna komt het erop aan het vertrouwen in de Vlaamse havens zo snel mogelijk te herstellen", luidt het.

"Wij willen graag alle partijen bedanken die ervoor gezorgd hebben dat er een akkoord tot stand is gekomen dat tot het einde van de acties heeft geleid", klinkt het bij de negen ondertekende partijen, die de havenbesturen en privébedrijven in de Vlaamse havens vertegenwoordigen.

De ondertekenaars zijn het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen, het Havenbedrijf Gent, het Havenbestuur MBZ van Zeebrugge, de Vlaamse Havenvereniging, Alfaport (Antwerpen), Vegho (Gent), Apzi (Zeebrugge), Naves (Antwerpen) en ASV (Antwerpen).