Loopbaanakkoord stelt kwetsbare groepen centraal

Werkgevers die een 50-plusser tewerkstellen, krijgen voortaan een premie die meestijgt met de leeftijd van de werknemer. Het is één van de pijlers van het nieuwe Vlaamse loopbaanakkoord. Dat wil werk maken van langere loopbanen en meer werkbare banen door in te zetten op jongeren en 50-plussers. Het Vlaamse loopbaanakkoord werd vanmorgen formeel ondertekend.

De Vlaamse sociale partners binnen de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) bekijken om de twee jaar welke arbeidsmarktmaatregelen er de volgende twee jaar nodig zijn. Het loopbaanakkoord dat vandaag voorligt, werd al in januari onderhandeld.

"Het nieuwe akkoord mikt op gemiddeld langere loopbanen en meer werkbare banen", zegt Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (foto, N-VA). "Dat kan door maatwerk en extra individuele begeleiding."

Ook de klassieke pijnpunten krijgen speciale aandacht. Het aantal jongeren zonder diploma dat de arbeidsmarkt opkomt, moet omlaag en het aantal werkende 50-plussers omhoog. Het eerste probleem wordt aangepakt door meer jongeren de kans te geven om een individuele beroepsopleiding (IBO), een stage of een andere werkplek-ervaring te volgen.

Om meer oudere werknemers aan de slag te krijgen, wordt de bestaande premie voor werkgevers bijgestuurd. De forfaitaire premie wordt vervangen door een premie die varieert naargelang werkloosheidsduur en de leeftijd van de werknemer. Daarnaast komt er ook een uitbreiding van de activering. De VDAB zal vanaf juni 2012 werkzoekenden tot 58 jaar systematisch begeleiden. Nu ligt die grens nog op 55 jaar.

Op kruissnelheid zal het loopbaanakkoord 25 miljoen euro kosten.

"Goede zaak voor ondernemingen"

Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen, is tevreden met het nieuwe loopbaanakkoord. "We zijn erin geslaagd om in turbulente tijden een akkoord te bereiken en het is een goed akkoord", zegt gedelegeerd bestuurder Jo Libeer.

"Maar het werk is niet af", stelt Libeer. "De echte lakmoesproef zal op het federaal niveau gebeuren. De activerende maatregelen uit dit loopbaanakkoord kunnen maar ten volle effectief zijn als ook de federale minister van Werk en de federale partners zich op deze lijn zetten", aldus Libeer.