Staking in maritieme sector nu helemaal voorbij

Na de loodsen stopt nu ook het andere maritieme personeel met actievoeren. Het maritiem personeel zijn loodscoördinatoren, brugwachters, schippers en matrozen. Daarmee komt definitief een einde aan de staking in de maritieme sector.

Na overleg vanmiddag tussen vakbonden en overheid besloot het maritieme personeel om de acties te stoppen. Gisteravond werd al een akkoord bereikt tussen de Vlaamse regering en de loodsen, maar het overige maritiem personeel was daar niet bij betrokken. Er zijn afspraken gemaakt voor een werkgroep over de eindeloopbaanproblematiek binnen het sectorcomité voor de Vlaamse overheidsdiensten.

Loodsen kwamen eerder al tot een akkoord

De loodsen legden maandagavond het werk neer en voerden sinds dinsdagochtend een langzaamaanactie, waardoor schepen heel moeilijk de havens in en uit konden. De loodsen protesteerden tegen het feit dat ze niet in aanmerking komen voor een uitzonderingsmaatregel in de pensioenhervorming en dat zij dus ook langer zullen moeten werken.

Gisteravond was er opnieuw overleg tussen de beroepsverenigingen van de loodsen en minister-president Kris Peeters (CD&V), minister Hilde Crevits (CD&V, foto), bevoegd voor de havens, en minister van Ambtenarenzaken Geert Bourgeois (N-VA). En deze keer kwamen alle partijen dan toch tot een akkoord.

Er is afgesproken dat er een werkgroep komt onder leiding van Crevits en waarin de beroepsverenigingen van de loodsen, de vakbonden, de vereniging van havenbedrijven, de havenbesturen en de Vlaamse overheid zullen zitten. Ook federaal minister van Pensioenen Vincent Van Quickenborne (Open VLD) zal erbij worden betrokken.

Die werkgroep zal de verschillende aspecten van het beroep van loods bespreken en onderzoeken hoe de loodsdiensten verbeterd kunnen worden. Iedereen uit de werkgroep mag agendapunten aanbrengen.

"Uitdagingen schaalvergroting aanpakken"

De belofte om een werkgroep op te richten was voor de loodsdiensten voldoende om weer aan het werk te gaan. "We hebben nu het engagement dat de regering onze pensioenproblematiek eindelijk au sérieux neemt en daarvoor een oplossing zal uitwerken", reageert Sven Deridder,de voorzitter van de Beroepsvereniging voor Loodsen.

"Ten tweede heeft de regering zich ook geëngageerd om de omkadering van de loodsdiensten volledig te herbekijken en af te stemmen op de nodigen van de moderne maritieme sector." Zo moeten de nieuwe uitdagingen als gevolg van de schaalvergroting in de sector dringend worden aangepakt. "De boten worden steeds groter, zwaarder en liggen dieper. Dat vereist bijkomende kennis, opleiding en technische bagage", aldus Deridder. "We moeten dan ook een extra inspanning leveren om die vergroting bij te benen."

Dat hun acties de haven grote schade hebben toegebracht, betreurt Deridder, maar dat is volgens hem de schuld van de Vlaamse regering. "Als die eerder had overlegd, was dit niet nodig geweest. We hopen dan ook dat daar lessen uit worden getrokken voor in de toekomst."