VN keurt resolutie tegen geweld in Syrië goed

De algemene vergadering van de Verenigde Naties heeft met overgrote meerderheid een resolutie aangenomen die het geweld in Syrië veroordeelt en president Assad oproept om op te stappen. Slechts 12 landen van de 193 leden, onder wie bondgenoten Rusland en China, stemden tegen. VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon heeft de "langverwachte boodschap" warm onthaald.

"De algemene vergadering van de VN stuurt vandaag een duidelijke boodschap naar het Syrische volk", zei de VS-ambassadeur bij de VN Susan Rice. "De wereld is met jullie. Bashar al-Assad stond nooit eerder zo geïsoleerd."

De resolutie werd met 137 voor, 12 stemmen tegen en 17 onthoudingen goedgekeurd. 3 landen beweerden dat hun stem niet op het elektronische bord te zien was.

De tekst bevat naast de oproep aan de Syrische overheid om het geweld tegen de burgerbevolking te staken ook een steunbetuiging aan de vredespogingen van de Arabische Liga en een aanbeveling om een speciale VN-gezant voor Syrië aan te stellen. Maar juridisch bindend is ze niet.

Bovendien beschikken Rusland en China, twee bondgenoten van Assad die tegen stemden, over een vetorecht. China en Rusland vinden dat niet alle verantwoordelijkheid voor het geweld in Syrië bij de overheid kan worden gelegd. Ook Iran, Noord-Korea, Venezuela en Bolivia stemden tegen.

Eén stem tegen bloedvergieten

VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon riep de Syrische autoriteiten op om te luisteren naar de oproep van de internationale gemeenschap en het Syrische volk.

"Het is van esssentieel belang dat de wereld met één stem spreekt om een einde te maken aan het bloedvergieten, maar ook om met verenigde kracht deze crisis op een vreedzame manier aan te pakken", aldus Ban. "En dat is wat de vergadering vandaag gedaan heeft door deze resolutie aan te nemen."

Ban voegde er nog aan toe dat ook hij bereid is zijn taak op te nemen en nauw samen te werken met de Arabische Liga om te proberen de crisis aan te pakken.

De Syrische ambassadeur verwierp de resolutie. Hij zag er een complot in om het Syrische regime omver te werpen en de "terroristische" oppositie het land te laten overnemen.