Belg Julien Ries (91) is kardinaal

De 91-jarige Belg Julien Ries is samen met nog twintig andere prelaten door Paus Benedictus XVI tot kardinaal gecreëerd. De 83-jarige Duitse jezuïet Joseph Becker, die ook een kardinaalscreatie staat te wachten, was er bij dit buitengewoon consistorie in Rome om gezondheidsredenen niet bij. Na de creatie van de nieuwe prinsen van de kerk bestaat het totale kardinalencollege uit 212 kardinalen.
Julien Ries kreeg vandaag zijn rode baret

Van het college mogen 125 kardinalen bij een volgend conclaaf (als ze nog geen tachtig jaar oud zijn) een nieuwe paus kiezen. Kardinaal Danneels hoort bij dat kiescollege, tot hij (in 2013) tachtig jaar wordt. Net iets meer dan de helft van die stemmers is door de huidige paus Benedictus XVI gecreëerd, waarmee hij dus een stempel drukt op de volgende pauskeuze. Met de huidige creatie overschrijdt Benedictus de limiet van 120 kardinalen, waaruit het kiescollege hooguit mag bestaan. Negen kardinalen zullen dit jaar echter nog de leeftijd van tachtig jaar bereiken, waardoor het aantal kiezers weer daalt tot 116.

De ceremonie van de kardinaalscreatie werd in het verleden al vaak vereenvoudigd. Ook Paus Benedictus heeft voor dit consistorie gekozen voor een nog eenvoudigere ceremonie. Toen hij eind 2010 vierentwintig nieuwe kardinalen creëerde, gebeurde dat nog in twee dagen. Waarbij op de eerste dag de rode baret, de kardinaalshoed werd opgezet door de paus. De nieuwe kardinalen kregen ook een titelkerk (of diaconie) in Rome toegewezen en de pauselijke bul met hun benoeming overhandigd. Op de volgende dag kregen zij tijdens de eucharistieviering hun kardinaalsring. Nu vindt alles plaats in een viering, waarin de nieuwe kardinalen meteen ook hun ring krijgen.

De 84-jarige Duitse kerkvorst maakt van het consistorie gebruik om vandaag meteen een aantal nieuwe Heiligen verklaren. Dat  is gebeurd aan het einde van de kardinaalscreatie gebeuren. Het gaat om zeven Zaligen, onder wie een Indianenvrouw uit de zeventiende eeuw.

Morgenmiddag mogen de nieuwe kardinalen felicitaties in ontvangst nemen van familie en vrienden. Dat gebeurt op verschillende plaatsen in de zaal Paulus VI en in het Apostolisch Paleis. Kardinaal Ries zal in de gang van zaal Paulus VI zijn beleefdheidsbezoek ontvangen, zoals dat zo plechtig heet. Gisteren namen de kardinalen in spe al deel aan een reflectie en gebedsdag die in het teken stond van de nieuwe evangelisatie.

Hedwig Zeedijk

Wie is de nieuwe Belgische kardinaal, Julien Ries?

  • Julien Ries werd op 19 april 1920 geboren in Aarlen.
  • Hij is antropoloog, godsdiensthistoricus en priester. Hij deed onderzoek naar de geschiedenis van de religies van de prehistorie tot vandaag. Hij publiceerde zowel wetenschappelijke werken als enkele populaire boeken en boeken voor de jeugd over de grote religies.
  • Hij gaf les aan de Université catholique de Louvain en leidde daar het Centre d'Histoire des Religions. In 1990 ging hij op emiraat.
  • Hij was lid van de Pauselijke Raad voor de Interreligieuze Dialoog.
  • Hij werd bekroond door de Katholieke Universiteit van Milaan met een eredoctoraat filosofie.
  • Hij krijgt  de titel van kardinaal omwille van zijn academische verdiensten voor de Kerk. Hij is de eerste antropoloog die kardinaal wordt.