Geen boete voor jood zonder identiteitskaart

Een orthodoxe jood die vorig jaar in het Nederlandse Rijswijk een boete kreeg van 150 euro omdat hij geen identiteitspapieren bij zich had, hoeft die boete niet te betalen. Volgens de rechter in Den Haag gaat de religieuze plicht voor op de wet.

De man kon zich op zaterdag 8 oktober in Rijswijk niet identificeren, omdat hij volgens zijn geloof op sabbat buiten de deur niets bij zich mag dragen. Hij kreeg een boete van 150 euro opgelegd.

De kantonrechter in Den Haag heeft de man nu vrijgesteld van vervolging. Hij vindt dat de religieuze plicht zwaarder weegt dan de plicht om te voldoen aan de wettelijke voorschriften in Nederland.

De uitspraak kan grote gevolgen hebben voor andere religies. Het is onduidelijk of justitie tegen de uitspraak in beroep gaat.