965 EU-burgers uitgewezen voor sociale fraude

Vorig jaar is aan bijna 1.000 Europese burgers gevraagd om ons land te verlaten omdat ze onterecht een beroep deden op de sociale zekerheid. Dat heeft staatssecretaris voor Asiel en Migratie Maggie De Block (Open VLD) geantwoord op een parlementaire vraag. Het nieuws staat in De Zondag.
Maggie De Block (Open VLD)

De Dienst Maatschappelijke Integratie kan sinds kort aan de Dienst Vreemdelingenzaken laten weten welke Europese burgers een leefloon of andere financiële steun krijgen.

Als Vreemdelingenzaken vindt dat sommige mensen een te zware belasting zijn voor onze sociale zekerheid, kan dat ertoe leiden dat ze het land moeten verlaten. Vorig jaar was dat het geval voor 965 personen.