Pionier palliatieve zorgen zr. Leontine overleden

Jozefa de Buysscher, beter gekend als zuster Leontine, is overleden. Zuster Leontine was de grondlegster van de palliatieve zorg in ons land. Ze overleed op 88-jarige leeftijd in het Brusselse Sint-Jansziekenhuis, waar ze jarenlang werkte en in 1990 zelf de allereerste palliatieve eenheid van ons land oprichtte.
Zuster Leontine, rechts, hier samen met koningin Paola op de kerstviering voor palliatieve zieken in het Brusselse St.-Janziekenhuis in 1998.

Jozefa de Buysscher werd in Borgerhout geboren als de jongste van 8 kinderen. Nadat ze enkele jaren als boekhoudster had gewerkt, trad ze in bij de hospitaalzusters augustinessen in Brussel. Ze werkte er als verpleegkundige. Later studeerde ze ook nog geneeskunde en ziekenhuiswetenschappen. Ze was ook 25 jaar lang directrice van het Algemeen Ziekenhuis Sint-Jan in Brussel.

Na haar pensioen volgde zuster Leontine in het buitenland een opleiding over de begeleiding van ongeneeslijk zieke patiënten. In 1990 richtte ze in Sint-Jan de allereerste Belgische eenheid voor palliatieve zorgen op, als alternatief voor euthanasie.

Zuster Leontine werd in 1993 bedacht met een eredoctoraat van de Katholieke Universiteit Brussel. In 1999 kreeg ze de prestigieuze Visser-Neerlandia prijs voor haar werk. Later, in 2003, kreeg ze ook het Grootkruis in de Kroonorde.