Nieuwe geluidsnormen definitief goedgekeurd

De Vlaamse regering heeft de reglementering van het maximale geluidsniveau op muziekactiviteiten definitief goedgekeurd. Dat gebeurde op voorstel van Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege.

De Raad van State bracht in januari advies uit over de geluidsnormen bij muziekactiviteiten. In dat advies werden geen inhoudelijke bezwaren gemaakt tegen de reglementering.

Er zijn drie categorieën van geluidsnormen:

  • maximaal 85 decibel (toetsingscriterium: 92 dB(A) LAmax, slow)
  • maximaal 95 decibel (toetsingscriterium: 102 dB(A) LAmax, slow)
  • maximaal 100 decibel (toetsingscriterium: 102 dB(A), LAeq, 15 minuten)

In elke categorie is er een toetsingscriterium. Is er in de categorie van 100 decibel gedurende 15 minuten geen overschrijding van 102 dB, dan is de organisator van het optreden nog altijd in overeenstemming met de limiet. De limiet van 100 decibel wordt gemeten over een periode van 1 uur. Geluidspieken (op festivals bijvoorbeeld) zijn dus mogelijk wanneer de geluidssterkte de rest van het uur onder de limiet van 100 dB blijft.

De nieuwe regels werden op 23 december al principieel goedgekeurd. Intussen werd wel het flankerende beleid verder uitgewerkt. Zo wordt er onder meer een subsidie voorzien voor provincies en gemeenten voor de aankoop van geluidsmeters die zij dan ter beschikking kunnen stellen van verenigingen.

Vanaf 1 januari 2013 zijn de normen bindend en afdwingbaar. Dit jaar worden er in elke provincie nog informatiesessies georganiseerd over de nieuwe regelgeving. Inschrijven kan nog tot eind februari op de website van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE).

Meest gelezen