Geen alcohol meer voor professionele bestuurders

Staatssecretaris voor Mobiliteit Melchior Wathelet (CDH) legt professionele bestuurders een totaalverbod voor alcohol op. Het verbod komt er niet voor andere bestuurders. Daarnaast kondigt Wathelet nog een hele reeks andere maatregelen aan die de verkeersveiligheid moeten verhogen.

Bestuurders van vrachtwagens, autobussen en taxi's zullen zich voortaan moeten houden aan een totaalverbod voor alcohol. In de praktijk betekent dat dat ze een alcohollimiet van 0,2 promille opgelegd krijgen. Een lagere limiet is technisch niet haalbaar met de huidige meettoestellen.

Volgens staatssecretaris voor Mobiliteit Wathelet hebben deze professionele bestuurders niet alleen een belangrijke verantwoordelijkheid, maar ook een voorbeeldfunctie.

Voor andere bestuurders blijft de limiet van 0,5 promille gelden, maar de boete wordt wel duurder. Voor een alcoholintoxicatie tot 0,8 promille zal voortaan 170 euro boete moeten worden betaald bij onmiddellijke inning.

Recidive strenger bestraft

Wathelet kondigt nog meer maatregelen aan die de verkeersveiligheid moeten bevorderen. Zo zullen recidivisten strenger worden bestraft en komen er meer overtredingen in aanmerking voor recidive.

"Er zijn veel verantwoordelijke bestuurders op onze wegen", zegt Wathelet over de maatregel. "Ze mogen niet in gevaar worden gebracht door een klein aantal met onaanvaardbaar gedrag."

Op dit moment is 40 kilometer per uur te snel rijden op de autosnelweg, of 30 kilometer per uur elders, geen overtreding die in aanmerking komt voor recidive. Voortaan wordt dat wel het geval. Ook de overtredingen van de vierde graad, zoals inhalen op een helling of in een bocht, of het houden van straatraces vallen voortaan onder de regeling.

Na een tweede inbreuk in drie jaar wordt het rijbewijs drie maanden ingetrokken, na een derde zes maanden, en wie een vierde keer tegen de lamp loopt, verliest zijn rijbewijs negen maanden.

"Bevel tot betaling"

Het wordt ook moeilijker om de verkeersboetes niet te betalen. Voortaan zullen overtreders een "bevel tot betaling" in de bus krijgen.

Wathelet kondigt tot slot de verhoging van een aantal boetes aan. Het niet dragen van een veiligheidsgordel wordt duurder, net als het niet gebruiken van een kinderbeveiligingsysteem.

In 2010 kwamen op de Belgische wegen 840 mensen om in het verkeer. Het doel is om dat aantal tegen 2020 te halveren.

Meest gelezen