"Bijna iedereen is aan bod gekomen"

De afgelopen zes jaar is er in centrum van Ninove heel wat geïnvesteerd en gerealiseerd. Zo kwam er een nieuw zwembad en werden de Graanmarkt en Centrumlaan heraangelegd. De oppositie juicht de realisaties toe, maar bemerkt dat de elf deelgemeenten in de kou bleven staan. Burgemeester Michel Casteur (Open VLD) spreekt van een totaal verkeerd beeld.

De meerderheid (Open VLD en CD&V-Plus) is trots op de realisaties van de afgelopen jaren. Zo was er de heraanleg van de Graanmarkt en Centrumlaan, de renovatie van het oude stadhuis en de Koepoort. Ook herrezen op één en dezelfde site het jeugdcentrum De Kuip, de muziekacademie, een speelplein, het zwembad De Kleine Dender en kinderopvang 't Kadeeken.

"We hebben de commerciële functie van Ninove bevorderd", zegt eerste schepen Freddy Van Eeckhout (CD&V-Plus). Hij geeft toe dat de voorzieningen tot een "kleine explosie van appartementen in het centrum" geleid hebben. Het kostenplaatje zou meevallen, want alle investeringen werden gespreid. "Vanaf 2013 zou Ninove zelfs bijna schuldenvrij zijn en dat dankzij het beleid van de voorbije 17 jaar", legt Van Eeckhout uit.   

Asbestvervuiling

Oppositiepartijen Groen en SP.A (foto), die voor de gemeenteraadsverkiezingen een kartel vormen, juichen de vernieuwingsprojecten toe. Toch maken de partijen ook enkele kanttekeningen bij het kersverse speelpleintje, waar een asbestprobleem werd vastgesteld.

Volgens de meerderheid gaat het om een historische vervuiling omdat in de jaren 40 op het terrein een luciferfabriek stond. Wouter Vande Winkel, gemeenteraadslid voor Groen, vindt het raar dat de stad Ninove zich in de zaak geen burgerlijke partij stelt en zegt dat de stad de vervuiling zelf in de hand heeft gewerkt. "Van historische vervuiling is geen sprake want de luciferfabriek heeft daar nooit gestaan", licht Vande Winkel toe.

Van drie kruispunten naar één megarotonde

Ook over de plannen van kruispunt Den Dollar is nog niet het laatste woord gezegd. Drie grote kruispunten die de toegangspoort tot het centrum en een vijftal gemeenten vormen, worden herleid tot een megarotonde. SP.A/Groen vreest dat het project van 5 miljoen euro geen meerwaarde heeft en een flop wordt voor de mobiliteit. Van Eeckhout stelt dat er geen ideale oplossing is voor het fileprobleem aan Den Dollar, maar dat het voorgestelde het meest aanvaardbare is.

Niet alleen bij SP.A-Groen wringt het dat de bewoners aan Den Dollar weinig inspraak kregen. Ook N-VA Ninove heeft daar kritiek op. "Er is weinig overleg geweest", betreurt voorzitter Luc Gees. Burgemeester Casteur wijst erop dat er wel informatievergaderingen zijn geweest.

"Deelgemeenten worden stiefmoederlijk behandeld"

Vlaams Belang heeft het in Ninove abosluut niet begrepen op de huidige meerderheid. "Dat is al lang dezelfde coalitie en een verstandshuwelijk om Vlaams Belang buiten te houden", zegt Vlaams Belanger en gemeenteraadslid Guy D'haeseleer (foto). Hij vindt dat het huidige bestuur een gebrek aan frisse ideëen en aan langetermijnplanning heeft. Ook de N-VA spreekt van een "vastgeroeste coalitie".

D'haeseleer trekt naar de gemeenteraadsverkiezingen met de nieuwe politieke beweging Forza Ninove. De beweging heeft een enquête gehouden bij de Ninovieters en heeft die resultaten verwerkt in haar verkiezingsprogramma. "Er wordt ingezet op het bewaren van het Vlaamse karakter van de stad, op de uitgaansmogelijkheden voor de jeugd, op de deelgemeenten en op veiligheid", zegt D'haeseleer.

Hij vindt het niet kunnen dat er 's nachts geen permanentie meer is bij de politie en wil meer geld voor de deelgemeenten die in de kou blijven staan. Vooral dat laatste weerklinkt ook luid bij alle andere partijen.

Casteur weerlegt dat de deelgemeenten stiefmoederlijk zijn behandeld. "Er is gewerkt aan de Okegembaan, Voorde is vernieuwd, er zijn nieuwe voetpaden in Appelterre, twee straten in Denderwindeke zijn aangepakt, enzovoort. Bijna iedereen is aan bod gekomen", maakt de burgemeester zich sterk. Van Eeckhout treedt hem bij: "We hebben grote stroken voet- en fietspaden aangelegd, de buurtwegen zijn onderhouden en de sportactiviteiten zijn er met 250.000 euro ondersteund."

"Hetzelfde elan" of "degelijk bestuur"?

Open VLD wil de komende jaren alvast op hetzelfde elan voortgaan en voorziet een bijkomende industriezone van 30 hectare, bijkomende kinderopvang, een uitbreiding van het huidige rusthuis of een nieuw rusthuis, en meer en betere fiets- en voetpaden.

CD&V-Plus wil de problematiek van de armoede aanpakken, want "veel ouderen en alleenstaanden zoeken naar sociale woningen". De partij oppert ook om bij te passen voor aanpassingen aan bestaande woningen.

SP.A en Groen! trekken alvast de kaart van "een degelijk bestuur", waarmee ze de zaken beter willen opvolgen dan de huidige bestuursploeg. Ze zien ook nog veel werk in de deelgemeenten.

Sandra Cardoen

Meest gelezen