Een frisse look voor As

Bij de vorige verkiezingen behaalde Voluit! nipt de absolute meerderheid. Coalitiepartner CD&V werd naar de oppositiebanken verwezen. Met veiligheid en leefbaarheid als belangrijke thema's wil Voluit! de kiezer overtuigen. Maar CD&V stelt zich vragen bij de doordachtheid van deze plannen.
Veiligheid en leefbaarheid zijn de twee grote thema’s in As voor de komende gemeenteraadsverkiezingen.

Met bijna 8.000 inwoners behoort As tot een van de kleinste gemeenten in Limburg. Maar dat wil allerminst zeggen dat het politieke spel niet hard gespeeld wordt. Voluit! (voorheen Lijst Truyen) bedankte bij de vorige verkiezingen coalitiepartner CD&V voor bewezen diensten en verwees de partij naar de oppositiebanken. Ook SP.A (voorheen PRO As-Niel) en Vlaams Belang werden opnieuw naar de oppositie verdreven.

Veiligheid en leefbaarheid

Voor burgemeester Miel Craeghs (Voluit!, foto) werd de voorbije legislatuur gekenmerkt door 2 belangrijke thema’s: veiligheid en leefbaarheid. “We wilden de afgelopen jaren voorkomen dat As achterblijft als gemeente. Daarom streven we een frisse look na die voor alle bewoners van onze gemeente leefbaar is. Die twee grote thema’s zullen ook in de volgende legislatuur belangrijk blijven.”

Concreet werden de tuinwijk en de wijk Ter Heide heraangelegd. Andere grote projecten zijn de vernieuwing van het centrum van As en Niel. “Het zijn plannen die over verschillende legislaturen lopen en op die manier ook de inzet voor de nieuwe verkiezingen vormen”, vindt burgemeester Miel Craeghs. De verdere bouw van een nieuwe sporthal, de komst van een buitenschoolse opvang en een vrijetijdscampus zijn beleidsbeslissingen die in de volgende legislatuur verder worden uitgevoerd.

“Ik stel me vragen bij de doordachtheid van deze projecten”, zegt Ben Knoops (gemeenteraadslid CD&V). “Bij het project rond de vrijetijdscampus heb ik de indruk dat Voluit! snel te werk wil gaan en de bouwwerken vooral als een middel ziet om mee uit te pakken voor de verkiezingen.”

De inzet voor de gemeenteraadsverkiezingen in oktober is voor oppositiepartij CD&V overduidelijk: de absolute meerderheid van Voluit! doorbreken. “Wij willen dat er twee partijen besturen”, legt Knoops uit. “De ene partij kan een waakfunctie uitoefenen op de andere partij. Alleen zo kom je tot een goed en weloverwogen beleid.” 

Domein Litzberg

Het toeristische domein Litzberg, dat grenst aan As en Dilsen-Stokkem, was de voorbije legislatuur het onderwerp van enkele woelige gemeenteraden. Het domein, dat na enkele uitgevoerde renovatiewerken nog steeds geen vergunning heeft, is eigendom van burgemeester Miel Craeghs. Er heerste grote ontevredenheid bij de oppositie toen de gemeenteraad besliste er een fietspad voorbij te laten lopen. “We hebben gevraagd of de burgemeester zich wilde onttrekken van dit debat, maar dat is niet gebeurd, hij heeft toch mee gestemd. Craeghs speelde in dit dossier zowel advocaat als rechter en dat kan voor ons niet”, stelt Ben Knoops.

Mies Cosemans

Meest gelezen